Tilbake til meny på MIN SIDE

 

Betingelser for abonnement:

  • Betaling: Abonnement betales på forskudd og er løpende. Avtalen om abonnement gjelder fremover i tid, ubegrenset, inntil skriftlig oppsigelse foreligger. Bestiller man før 1. august vil første faktura gjelde perioden fram til årsskifte. Fra 1. august vil faktura gjelde også påløpende år. Bestilling av blad etter 1. august gir 1 blad(mnd) gratis/redusert pris på faktura.
  • Praktisk  – MIN SIDE: Alle våre abonnement skal ha en kontaktperson tilknyttet utsendelse av bladet. Ved inngåelse av abonnement oppgis epost slik at man kan benytte arkivet på www.kyst.no . Det er også ønskelig med mobilnummer for hensiktsmessig kommunikasjon. Kun en epostadresse kan benyttes ved hvert abonnement. For søk i Norsk Fiskeoppdrett -arkivet på nett – benyttes brukernavn og passord. Vedlikehold av passord styres av bruker og auto genereres. Adresseendringer utføres av brukeren. Fra MIN SIDE kan abonnenten lese Norsk Fiskeoppdrett digitalt.
  • Ved oppsigelse gjelder følgende: I forkant av ny periode sendes ut ny faktura (november). For å unngå ny periode må abonnent si opp skriftlig før forfallsdato på tilsendt regning. Epost aksepteres. Betales for seint, påløper purregebyr. Ta gjerne kontakt med abonnementsavdeling for endring av forfall. Å unnlate å betale kan føre til at faktura blir sendt til inkasso.

Å avslutte abonnement: Betalte abonnement løper til betaling slutt. Det refunderes ikke i løpeperioden. Meldes det stopp før utløp unngår man ny periode, og bladet slutter å komme når betalingsperiode er ute. Kommer melding om stopp for sent, dvs. etter forfall på mottatt ny regning, vil det påløpe en 3 måneders betalingsperiode. Ny sluttregning sendes. Bladet vil bli tilsendt i denne perioden. Deretter vil bladet automatisk opphøre. Kommer melding om stopp mer enn 1 mnd etter at ny periode er startet, anses abonnementet for gjeldende og betaling vil bli innkrevd. Stoppdato vil da bli satt til utgangen av året og ingen ny faktura vil påløpe.

 

Tilbake til meny på MIN SIDE

X