salmon-arena


 – en arena dedikert til målrettet stillingsannonsering og
markedskommunikasjonstjenester for aktører som har kunnskap og interesse innen havbruk.

logo-salmonjobs

Målrettet stillingsannonsering
Treff de kunnskapsrike og oppdaterte som har kompetansen og interessen som trengs for å løse deres oppgaver. 

– fordi kunnskap teller

logo-salmonpartner

Målrettet profilering.
Vær synlig og lett tilgjengelig for relevante målgrupper i havbruksnæringen. Bruk salmonjobs og/eller salmonshare.

– vis at kunnskap teller for dere

logo-salmonshare

Målrettet innholdsmarkedsføring.*
Del kunnskap som er til nytte for dine relevante målgrupper på en brukervennlig og lett forståelig måte.

– del kunnskap

 

Havbruk er viktig for å mette en verdensbefolkning i sterk vekst, og næringen er kunnskapsintensiv.
Vi har utviklet salmonarena med ønske om å bidra til å styrke og effektivisere havbruksnæringens
rekrutteringsarbeid, markedskommunikasjon og kunnskapsutveksling.

Kyst.no har hatt ca. 27 500 unike brukere de siste 30 dagene.*
Kjernemålgruppene våre har kunnskap, interesse, engasjement, nettverk og
erfaring innen havbruk, akvakultur, fiskehelse, biologi, teknologi, økonomi og ledelse.

Følg oss i sosiale medier:

 facebook_circle-128   

Vi deler salmonjobs og salmonshares i våre sosiale medikanaler. I tillegg kan vi fremme
Twitter- og Facebookannonser til dine relevante målgrupper. Vi kan også lage flotte Facebook kanvasannonser.

Bruke salmonarena?
Vennligst ta kontakt med ansvarlig for salmonarenas tjenester, Kjersti Marie Grinde, for
mer informasjon og et tilbud tilpasset deres behov: kjersti@kyst.no  // +47 95 88 66 09.

*salmonshare er et annonseprodukt i artikkelform som i helhet er betalt og produsert av en annonsør.
Alt innhold skal godkjennes av Norsk Fiskeoppdrett AS før publisering.

*Google Analytics 29. mars – 28. april 2016.