Daglig leder

Bjørøya AS er et veldrevet oppdrettsselskap med 32 ansatte og med hovedkontor i Flatanger kommune. Selskapet har 9 oppdrettskonsesjoner, og driver en 100 % samdriftsproduksjon med Midt Norsk Havbruk AS. Selskapet har 8 egne lokaliteter i strekningen Roan – Vikna. Bjørøya AS er medeier i flere virksomheter i tilknytning til havbruksnæringen. Visjonen er å være kunnskapssøkende og nyskapende. I den sammenheng er to av konsesjonene FoU-tillatelser for å forske på bruk av rognkjeks som beitefisk på lakselus, mens en av konsesjonene er en visningstillatelse. Økonomien i selskapet er meget solid, og resultat før skatt i 2016 ble på 150 mill NOK.

Eierne av Bjørøya AS ønsker å reorganisere selskapsstrukturen til en konsernmodell med et holdingselskap på toppen. I den forbindelse endres stillingen til nåværende daglig leder av Bjørøya AS til å bli konsernsjef i Bjørøya Holding AS.

Vi søker derfor etter ny daglig leder av oppdrettsselskapet Bjørøya AS

 

VESENTLIGE FØRINGER FOR STILLINGEN:

Arbeidssted vil være Flatanger. Det forutsettes bosted Flatanger eller i nærheten. Daglig leder forventes å ha kompetanse og kapasitet til effektiv og kompetent dialog med ansatte, kommersielle partnere, finansieringsinstitusjoner og selskapets styre. Selskapet besitter allerede meget god kunnskap om oppdrettsproduksjon og fiskehelse. Det er ønskelig at ny daglig leder har sitt faglige tyngdepunkt innen økonomi og finans.

KVALIFIKASJONER:

  • Høyere utdannelse på universitets-/ høyskolenivå
  • Dokumenterte resultater fra tidligere arbeidsforhold
  • Sterk kommersiell legning – resultatorientert og ambisiøs på selskapets vegne
  • Evne til å skape tillit og bygge relasjoner
  • Innsikt i sjømatnæringen
  • Antatt alder 35 – 45 år

 VI TILBYR:

  • Meget godt arbeidsmiljø
  • Utfordrende arbeidsoppgaver.
  • Stor mulighet for faglig og personlig utvikling
  • Konkurransedyktig lønn med gode pensjons- og forsikringsordninger

Vi er behjelpelig med å skaffe bolig, og Flatanger kommune har ledige barnehageplasser om det er behov for det.

Ingen dager er like

Moderne utstyr, gode lokaliteter og dyktige og engasjerte medarbeidere, er sammen med de gode naturgitte forutsetningene nøkkelen til våre gode resultater. Virksomheten jobber hele tiden for å møte utfordringene næringen står overfor, både gjennom forskingsforsøk og utvikling av ny metodikk, og vi er stolte av å representere ei moderne og fremtidsrettet husdyrnæring som bidrar til en betydelig verdiskapning både lokalt og nasjonalt.

Produksjonen i Bjørøya AS bygger på kunnskaper om laksens biologi, miljøets bæreevne og drift av oppdrettsanlegg som er høstet gjennom vel 25 års drift

Bjørøya legger vekt på å gi de ansatte opplæring i det siste innen oppdrettsteknologi. Dette stimulerer de ansatte til å komme med nye forslag og løsninger slik at bedriften hele tiden ser fremover. Som grunnlag for denne satsingen, har eierne av Bjørøya hatt en strategi for utnyttelse av kunnskap som er utviklet gjennom deres engasjement i havbruksnæringen. Denne strategien har fått betegnelsen ”Foredling av kunnskap”.

 

Søknadsfrist:10. juni 2017
Sted:Flatanger

 

For ytterligere informasjon, kontakt daglig leder Per Anton Løfsnæs på mobil 909 96 120, alternativt styrets leder Frode Blakstad på mobil 913 68 915

Søknad på stillingen sendes på e-post til per.a@bjoroya.no 

 

Mer om oss finner du her 

X