Driftsleder

Marine Harvest Norway Region Nord søker Driftsleder til sitt matfiskanlegg i Nærøy kommune

 

Viktigste ansvarsområder som leder av anlegget vil være:

 • personal- og HMS-ansvar, legge til rette for utvikling / kompetanseheving for deg selv og dine medarbeidere
 • driftskontroll – utarbeide og gjennomføre driftsplaner og følge opp budsjett
 • motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon
 • være pådriver for kontinuerlig forbedringer, både på anlegg og for området som helhet
 • sikre et «levende» kvalitetsarbeid som blant annet innebærer løpende dokumentasjon, registrering og rapportering av drift

 

 Viktige egenskaper:

 • produksjonserfaring fra matfiskanlegg for laks
 • har fagbrev eller høyere utdanning innen havbruk
 • entusiastisk, raus og med gode lederegenskaper
 • evnen til å jobbe i team, en relasjonsbygger, målrettet og resultatorientert
 • løsnings- og samarbeidsorientert
 • beslutningsdyktig og med evner å se muligheter
 • søkere med ledererfaring innen andre bransjer kan også være aktuelle kandidater

 

Vi kan tilby:    

 • en spennende jobb i verdens ledende sjømatselskap med arbeidssted på Norges vakreste kystlinje og verdens beste forhold for oppdrett av laks og ørret
 • et sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • uformelt og aktivt miljø
 • konkurransedyktige betingelser
 • kollektiv forsikrings- og pensjonsordning

 

Stillingen rapporterer til Områdeleder.

 

 

 

 

 

 

Søknadsfrist:5. juni 2017
Sted:Nærøy

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av Områdeleder Anders Laugsand, tlf.901 00 107.

Søknad sendes på www.marineharvest.no 

 

X