Postdoktor – fiskevelferd

Havforskningsinstituttet er et av Europas største marine forskningsmiljø. Vi har ca. 750 tilsatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Vårt hovedkontor ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en postdoktor som skal jobbe med dokumentasjon av fiskevelferd og fiskehelse i forbindelse med ny teknologi og nye former for oppdrett. Stillingen er 2 år med mulighet for forlengelse med 2 år, og plassert i forskningsgruppe Dyrevelferd, med arbeidssted Austevoll.

Arbeidsoppgaver vil være å delta i forskningsprosjekt på ny teknologi, utvikle protokoller for dokumentasjon av fiskevelferd og fiskehelse og benytte disse til å dokumentere fiskevelferd i ny og gammel oppdrettsteknologi. Eksempler på aktuelle teknologier inkluderer: triploid laks, nedsenkede merder, snorkelmerder, semi-lukkede merder, eksponert oppdrett og mekanisk avlusing.

Felt-/toktarbeid og annen reisevirksomhet knyttet til stillingen kan påregnes. Til stillingen ønsker vi en person med utdanning på PhD-nivå innen fagfeltet veterinærtjenester og fiskehelse. Erfaring fra forskning innen fiskeoppdrett vil være en fordel. Personlige egenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet samt evne til å generere, gjennomføre og rapportere prosjektaktiviteter, vektlegges.

Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig, er nødvendig.

Vi tilbyr:

  • Et utfordrende, godt og kreativt arbeidsmiljø.
  • Arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt.
  • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud.

Stilling som postdoktor lønnes etter Statens Lønnsregulativ.

Julie Cornelius Grenvald og Mette Dalgaard Agersten til venstre (begge DTU Aqua) Båtfører Håkon Andreassen Transatlantisk tokt, Euro-Basin, Nuuk på Grønland til Bergen,23 mai - 14. juni 2012.

Julie Cornelius Grenvald og Mette Dalgaard Agersten til venstre (begge DTU Aqua) Båtfører Håkon Andreassen. Transatlantisk tokt, Euro-Basin, Nuuk på Grønland til Bergen, 23 mai – 14. juni 2012.

 

Del dette
Søknadsfrist:3. oktober
Sted:Austevoll

 

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med Lars Helge Stien, larshe@imr.no eller se vår web-side www.imr.no.

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål, publikasjonsliste og evt. tidligere kompetansebedømming.

Søknadsfrist: 3. oktober 2016