Tilsynsmedarbeider Hammerfest

Sjømatnæringen er viktig for samfunns- og næringslivet i Nord-Norge, noe som synliggjøres ved den veldige eksporten av sjømat fra landsdelen. Fiskeridirektoratet er en sentral premissleverandør for en bærekraftig forvaltning og utvikling av de marine ressursene, og har slik en avgjørende rolle for næringens videre vekst. Fiskeridirektoratet er også en viktig bidragsyter til et globalt og ledende kunnskaps- og forvaltningsmiljø.

Fiskeridirektoratet Region Nord dekker fylkene Troms og Finnmark og har i dag 75 ansatte fordelt på fire seksjoner. Regionskontoret ligger i Tromsø, i tillegg er det kontor i Vadsø, Båtsfjord, Honningsvåg, Hammerfest og Finnsnes. Region Nord står foran mange nye og spennende oppgaver, og vi er derfor nødt til å knytte til oss flere erfarne og kompetente medarbeidere som kan bidra til å styrke fagmiljøet i Hammerfest.

Havbrukssatsing 2017 – Vil du jobbe med internkontroll og tilsyn av oppdrettsanlegg?

Region Nord Kyst- og havbruksseksjonen har ledig stilling som tilsynsmedarbeider (rådgiver/seniorrådgiver) innenfor akvakulturtilsyn og planarbeid med kontorplass i Hammerfest.

Medarbeideren skal både gjennomføre kontroller ute på oppdrettsanleggene og etterfølgende saksbehandling på kontoret, og vil bli en viktig del av tilsynsteamet i regionen. Du vil også bli en del av etatens landsdekkende tilsynsapparatet kjennetegnet ved et sterkt kollegialt felleskap med stor bredde i kompetanse og erfaring. En del reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre tilsyn med vekt på internkontroll, miljø og biomasse
 • Gjennomføre inspeksjoner etter konkrete hendelser (primært rømming av fisk)
 • Foreta oppfølgende saksbehandling (rapportering, reaksjoner med mer) etter gjennomførte tilsynsoppdrag
 • Det må påregnes arbeid med etatens oppgaver knyttet til arealbruk i kystsonen

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk, biologisk eller annen relevant utdanning. Særlig gode kandidater med fagbrev/relevant yrkesfaglig utdanning vil kunne bli vurdert.
 • Relevant kunnskap om eller erfaring fra havbruksnæringen vektlegges
 • Teknisk kompetanse og erfaring fra havbruksnæringen, og da spesielt fra settefiskanlegg er en fordel
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
 • Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke

Personlige egenskaper

 • Evner å arbeide selvstendig og sammen med andre.
 • God formidlings- og kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig
 • God iakttager og ha gode analytiske evner
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver, lønnet mellom brutto kr 470.00,- til brutto kr 540.000,- pr. år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlig kvalifiserte søkere kan det vurderes høyere lønn
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, og mulighet til å påvirke utviklingen av Norge som  verdens beste sjømatnasjon.
 • Et faglig sterkt kollegium med engasjement for norsk sjømat
 • Gode arbeidstidsordninger og muligheter for lån i Statens Pensjonskasse

Stillingen innebærer reisevirksomhet og den som blir tilsatt må ha førerkort for bil og kunne bruke egen bil i tjenesten. Bilgodtgjørelse etter statens satser.

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen ønsker vi å oppnå en balansert sammensetning av alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Fiskeridirektoratet har også inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Søknadsfrist:1. september
Sted:Hammerfest

 

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Otto Andreassen, tlf: 959 12 130

Regiondirektør Gunnar Trulssen, tlf: 958 00 910

 

X