Tilsynsmedarbeider Tromsø

Sjømatnæringen er viktig for samfunns- og næringslivet i Nord-Norge, noe som synliggjøres ved den veldige eksporten av sjømat fra landsdelen. Fiskeridirektoratet er en sentral premissleverandør for en bærekraftig forvaltning og utvikling av de marine ressursene, og har slik en avgjørende rolle for næringens videre vekst. Fiskeridirektoratet er også en viktig bidragsyter til et globalt og ledende kunnskaps- og forvaltningsmiljø.

Fiskeridirektoratet Region Nord dekker fylkene Troms og Finnmark og har i dag 75 ansatte fordelt på fire seksjoner. Regionskontoret ligger i Tromsø, i tillegg er det kontor i Vadsø, Båtsfjord, Honningsvåg, Hammerfest og Finnsnes. Region Nord står foran mange nye og spennende oppgaver, og vi er derfor nødt til å knytte til oss flere erfarne og kompetente medarbeidere som kan bidra til å styrke fagmiljøet i Hammerfest.

Havbrukssatsing 2017 – Vil du jobbe med internkontroll og tilsyn av oppdrettsanlegg?

Fiskeridirektoratet Region Nord Kyst- og havbruksseksjonen søker ny tilsynsmedarbeider. Kontorsted vil være regionskontoret i Tromsø.

Medarbeideren skal bruke og videreutvikle våre systemer og analyseverktøyer for risikobasert overvåking og tilsyn av havbruksnæringen. Stillingen vil primært knyttes til analysearbeid relatert til internkontroll, og vil bli en viktig del av tilsynsteamet i regionen. Du vil også bli en del av tilsynsapparatet i hele landet, et sterkt kollegialt felleskap med stor bredde i kompetanse og erfaring. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver:

 • Bruke og videreutvikle våre systemer og analyseverktøyer for risikobasert overvåking og tilsyn
 • Hovedfokus vil i rettes mot regelverk for internkontroll, men tilsvarende arbeid innen andre tilsynsområder er aktuelt
 • Stillingen vil primært knyttes til analyser og forarbeid til operativt tilsyn, men samarbeid og koordinering med operativt tilsyn og det oppfølgende arbeidet vil også inngå
 • Andre arbeidsoppgaver kan legges til stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse på masternivå, med fokus på analysearbeid, systemkompetanse, risikostyring, internkontroll og kvalitetssystemer
 • Erfaring fra oppfølging og drift av kvalitet- og styringssystemer fra virksomheter som har fokus på dette
 • Erfaring fra tilsyn med virksomheter og bedrifters styringssystemer vil vektlegges
 • Søker må ha god IKT-kompetanse
 • Erfaring med metodeutvikling for IKT- baserte analyser og kontrollsystemer er ønskelig
 • Erfaring fra akvakulturnæringen er en fordel, men ikke nødvendig
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Må ha gode analytiske evner og en god systemforståelse og være strukturert og en god iakttager
 • Må kunne arbeide selvstendig, men også ha gode evner til samhandling og samarbeid
 • Må være flink til formidling og kommunikasjon, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver, lønnet mellom brutto kr 470.00,- til brutto kr 540.000,- pr. år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlig kvalifiserte søkere kan det vurderes høyere lønn
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, og muligheten for å bety noe for utviklingen av Norge som verdens beste sjømatnasjon
 • Et trivelig og engasjerende arbeidsmiljø som har tro på norsk sjømat
 • Gode ordninger som pensjon og muligheter for lån i Statens Pensjonskasse

Stillingen innebærer reisevirksomhet og den som blir tilsatt må ha førerkort for bil og kunne bruke egen bil i tjenesten. Bilgodtgjørelse etter statens satser.

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen ønsker vi å oppnå en balansert sammensetning av alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Fiskeridirektoratet har også inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Søknadsfrist:1. september
Sted:Tromsø

 

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Otto Andreassen, tlf: 959 12 130

Regiondirektør Gunnar Trulssen, tlf: 958 00 910

X