FoU-anlegg i faresonen

FoU-anlegg i faresonen

Jensen, Pål Mugaas

Fem FoU-konsesjoner vil bli rammet dersom Rieber Mohn-utvalgets innstilling
blir vedtatt. Tre av dem er landbasert, og slipper billig fra det, mens
Høgskolen i Sogndals sjøanlegg går laksefrie tider i møte.
Rieber Mohn-utvalget foreslår å verne flere fjordsystemer for oppdrett av
laksefisk som et ledd i å bevare de ville laksestammene. Blant annet er det
foreslått å verne Namsfjorden, Trondheimsfjorden og Sognefjorden. Det betyr at
alle oppdrettsanlegg for laks, ørret, og eventuelt røye, i disse fjordene må
vekk.
VESO Vikan AkvaVet har anlegg i Namsfjorden. Hva vil dette bety for dere?
– Vi tror vi skal få bestå. Vi har utelukkende landanlegg, og innstillingen tar
høyde for at disse kan få lov å drive videre forutsatt at de er rømningssikre.
I så måte vil jeg påstå at vi har det desidert sikreste landanlegget i Norge,
sier daglig leder Rolf Nordmo. Han forteller at siden en på Vikan driver med
smitteforsøk, er det strenge rutiner med desinfeksjon av alt avløpsvann,
kremering av all fisk som har deltatt i forsøk og ellers strenge rutiner.
Dette for at det ikke skal slippe biologisk materiale ut.
– Skulle vi være nødt til å flytte vil det bety slutt på 80 prosent av all
sykdomsforskning i Norge i relasjon til vaksineutvikling, og det tror jeg ikke
noen ønsker. Nei, dette tar jeg med knusende ro, sier Nordmo.
Også SINTEF og NTNU sine anlegg i Trondheimsfjorden vil nok også få fortsette
fordi det kun er landbasert drift.
Sogndal
Ved Distriktshøyskolen i Sogndal derimot vil konsekvensene bli større. Her har
en sjøanlegg med både laks og ørret, og det må vekk.
– Vi ser ikke på dette som noen katastrofe. Vi kan drive videre med økt innsats
på merdoppdrett av torsk, skjelldyrking og landbasert lakseoppdrett. I tillegg
til at vi har smoltanlegg på land vi håper å få beholde uendret, sier
seksjonsleder for akvakultur Torstein Dahle. Han mener det ikke vil få noe å si
undervisningmessig, utover at studentene må sendes til anlegg lengre ute i
fylket for å få praksis i merdbasert lakseoppdrett.
– Skulle dette medføre noen ekstrakostnader, regner vi med at dette vil bli
kompensert, sier Dahle.
Han forteller de nå vil nedsette et utvalg som skal gå nøye igjennom Rieber
Mohn-rapporten, slik at de kan få alle konsekvenser klarlagt i detalj.

X