Lourdes Reig fortalte om "en ubehagelig overraskelse": Oppdrett som metaforer.

Akvakultur blir metaforer – og det er ikke positivt

EAS/Edinburgh: Vi ble overrasket over at akvakultur sniker seg inn i språket som metaforer, og da på en negativ måte. Det kunne forsker Lourdes Reig fra Universitetet i Barcelona (UPC) fortelle på EAS-konferansen onsdag.

Hun og forskergruppen hennes har utført en større undersøkelse blant spanske medier om hva som presenteres i nyhetsartikler om oppdrett.

– Utgangspunktet var at vi ser en utvikling der oppdrett ikke blir fremstilt positivt. Fra en undersøkelse vi gjorde på fiskemarkedet i Barcelona fant vi uttalelser fra fiskehandlerne som at «Vi har sjømat av høy kvalitet, derfor har vi ikke fisk fra akvakultur», «Vi har sjømat fra fiskeri, så vi trenger ikke akvakultur» og «Vi tilbyr ikke fisk fra akvakultur, for de kan jo være fôret med hvem vet hva».

Lourdes Reig

Lourdes Rein. 

– Vi lurte derfor på hvordan de får informasjon om oppdrett, og hva mediene skriver om det, sa Reig.

De tok seg for seg et utvalg av de største avisene i Spania, både på papir og nett. Noe av det som overrasket var at i flere av artiklene der ordet akvakultur ble brukt, så var det som metaforer.

– Det ble brukt som en metafor for noe som var veldig likt eller manglet personlighet.

De fant sitater som «Jeg likte jobben, men den fikk meg til å føle meg som en annenrangs lærer, som om jeg kom fra et merd», og «…ekte barn, ikke barn fra et fiskeoppdrettsanlegg».

Et annet var «Vi er ikke alle slik som spansk oppdrettsørret som er fôret på tørrfôr og derfor smaker helt likt»

Analysene av nyhetsartiklene som faktisk omhandlet oppdrett var imidlertid ikke så negative som man skulle tro.

  • Mer enn 50 % av nyhetene var positive. Både negative og nøytrale var omtrent lik og ca 25 % hver.
  • Av de artiklene som var negative i perioden 2013 til 2015 vi analyserte for, handlet de fleste negative om konkursen av Pescanova samt en sak om korrupsjon.
  • Det som ble skrevet om oppdrett og humanhelse var derimot for det meste negativt, mens når oppdrett og miljø ble knyttet sammen var det like ofte positivt som negativt.

Reig trakk til slutt en hovedkonklusjon av alle funnene:

– Det er mye arbeid som gjenstår om målet er å gi konsumentene med den informasjonen de trenger for å ta sine valg!

Publisert: 22.09.2016, 06.00


Siste saker