Shippingklubben finans

DNB tror på gigantkonsolidering

DNB Markets har både Norway Royal Salmon og Cermaq på listen over sine heteste oppkjøpsobjekter for 2013. Flere analytikere spår også en konsolideringsbølge i løpet av de nærmeste to årene.

Henrik Wiedswang Horjen

Åpningen i eierskapsstrukturen med heving av biomassetaket fra 25 til 40 prosent gjør det mulig at samtlige selskap, uavhengig av størrelse, vil kunne være oppkjøpskandidater.

Friere spillerom for selskapene gjør at et oppkjøp og fusjonering mellom selskapene fort kan oppstå.

I Finansavisen uttaler både DNB Markets og Nordea Markets at de forventer fusjonerings- og oppkjøpsaktivitet innen fisk i året som kommer.

Les mer: Ikke avvisende til konsolidering

Artikkelen fortsetter under bildet..

Shippingklubben finans

Meglere, analytikere og corporate medarbeidere følger fiskebransjen tett. Med en åpning i eierskapsbegrensningen er det flere finanshus som antyder at fiskedealer vil kunne komme i stand i løpet av det kommende året.

Tror på nedsalg i Cermaq

I den sammenheng påpeker DNB at både Cermaq og NRS kan komme i spill. Etter at Nærings- og handelsdepartementet i fjor plasserte Cermaq i kategorien for mindre strategisk viktig, antydet Departementet også at et nedsalg fra aksjeposten på 43 prosent vil kunne være nært forestående.

– Opposisjonen har lenge ønsket at staten skal redusere sin eierandel i ulike børsnoterte selskaper, og vi mener at det minst kontroversielle nedsalget vil være Cermaq da dette er et forholdsvis lite selskap med hovedtyngden av sin drift i Chile, sier aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets til Finansavisen.

I den sammenheng vil Marine Harvest være hovedkandidat til et eventuelt oppkjøp. De to selskapene passer sammen ved at Marine Harvest tydelig har misunnet Cermaqs deres fôrselskap Ewos.

De større usikkerhetsmomentene dreier seg i større grad om hvor interessert Marine Harvest vil være å eksponere seg i Chile. Den biologiske situasjonen er fremdeles usikker i lakselandet med en høy luseoppblomstring før sommersesongen i syd.

Les også: Styreleder i Cermaq: – Utfordrende i Chile

Kan forvente konsolideringsbølge

Tidligere har Marine Harvest holdt igjen volumene da de ikke har vært trygge på bioloigien. I motsatt tilfelle har Cermaq gjort store oppkjøp og har sin hovedvirksomhet i Chile.

Cermaq har kun 4,6 prosent av den totale biomassen i Norge.

Like fullt er det åpningen i eierskapsstrukturen som har ført til at en konsolideringsbølge nå er mer aktuell enn hva det har vært tidligere.

Artikkelen fortsetter under bildet..

Tarald Sivertsen Giskeødegård Georg Liasjø corporate finans Cermaq

Mainstream-topp Tarlald Sivertsen (t.v.) her i samtaler med blant annet Nordea Markets-analytiker Kolbjørn Giskeødegård, Pareto-analytiker Felix Heinrich og Marius Gaarde fra Carnegie. Selskapet er høyaktuelt for et oppkjøp i løpet av 2013.  

Nordea Markets-analytiker Kolbjørn Giskeødegård påpeker at ved det nye taket på 40 prosent vil Marine Harvest kunne stille på samme like vilkår når det kommer til å kjøpe nye selskaper. Dette kan også bane vei for en nyprising av lisenser i sett i et toårsperspektiv.

Les også: Totalforvandlet på to måneder

– Dette positivt for hele oppdrettsnæringen, og dette kan også kick-starte en ny konsolidering bølge, sier den profilerte analytikeren.

DNB Markets påpeker at NRS vil være en aktuell kandidat for Marine Harvest. Selskapet er relativt lavt priset, og har en svært åpen eierstruktur.

Det vil etter all sannsynlighet være langt vanskeligere å kjøpe ut Salmar-gründer Gustav Witzøe eller Grieg-familien enn hva tilfellet vil være i NRS. største aksjonær i NRS er Helge Gåsø som gjennom sitt selskap Gåsø Næringsutvikling AS sitter på 12,4 prosent av aksjene.

Attraktivt å bli kjøpt opp

Flere kilder Norsk Fiskeoppdrett har vært i kontakt med sier også at det ikke bare er kjøperne et oppkjøp vil være lukrativt for. De fleste oppdrettselskapene er godt kapitalisert, der man ikke på noe vis er avhengig av å selge bedriften for å få butikken til å gå rundt.

Interesserte parter må derfor som regel lokke med en hyggelig budpremie for at man skal ønske å selge seg ut, hvilket eksempelet Jøkelfjord Laks tydelig illustrer.

Vinteren 2011 kjøpte Morpol opp gründerne i Kvænangen og deres syv konsesjoner for 490 millioner kroner. Med laksepriser vakende rundt 40 kroner var selskapet aldri presset til å selge, men fikk til slutt et tilbud for godt til å takke nei til.

Les videre: Laksekommunen Kvænangen på inntektstoppen 

Situasjonen var da betydelig annerledes til Villa Organic som Salmar kjøpte opp for 11 millioner kroner per konsesjon i vinter. Selskapet hadde da drevet i det røde territoriet i lengre tid, og hadde også behov for ny finansiering da Salmar gjorde sitt framstøt.

Slike eksempler er det ikke mange av i oppdrettsnæringen per i dag.

Publisert: 21.12.2012 , 07.00


Siste saker

X