Fiskeolje

Fiskeolje har aldri vært dyrere

- Ser en på de tre bestanddelene med størst andel i fôret, har fiskeolje aldri vært notert høyere enn i dag, det samme gjelder soyamel som etter dårlige vekstsesonger både i Sør-Amerika og i USA, også har nådd rekordnivåer. Det skiver Kontali i sin invitasjon til den 13. Produktivitetskonferansen.

redaksjon@kyst.no

Konferansen, som tradisjonen tro avholdes i Kristiansund i slutten av oktober, har i år ekstra fokus på fôr og fôring.

Aldri vært dyrere råvarer

Fiskeolje
Prisen på fiskeolje har aldri vært dyrere enn i dag.

I løpet av de 13 årene konferansen har vært arrangert, har prisen på råvarene som brukes i fôret, heller aldri vært høyere.

– Ser en på de tre bestanddelene med størst andel i fôret, har fiskeolje aldri vært notert høyere enn i dag, det samme gjelder soyamel som etter dårlige vekstsesonger både i Sør-Amerika og i USA, også har nådd rekordnivåer, skriver Kontali i invitasjonen de har sendt ut i forbindelse med Konferansen.

Riktignok har fiskemel enda et lite stykke igjen til prisnivået sommeren 2010, men prisen har steget jevnt siden april.

Lave fiskemel-lagre

Fiskemel-lagrene i Kina, som er et av de viktigste markedene, er også på et lavere nivå nå, enn de 4-5 siste årene.

Dyrere fôr

Resultatet av råvareøkningen er dyrere fôr.

– På de siste 6-7 årene har den gjennomsnittlige fôrkostnaden økt med over 40 prosent per kilo slaktet laks. Noe av dette har med hvor god fôr-utnyttelsen har vært per kilo fisk som har nådd slaktebenken, men i all hovedsak skyldes kostnadsøkningen at prisen på fôret har gått opp, skriver Kontali.

Fokus på fôrutnyttelse

Kontali mener likevel det er viktig å ikke se seg blind på selve fôrprisen.

– Fôrprisen kan ikke hver enkelt av oss gjøre så mye med. Desto viktigere er det da å ha fokus på hvor godt fôret utnyttes. Har vi blitt flinkere til å utnytte fôret, og hvordan bli enda flinkere? Er fôrings-metodikken god nok, er det flaskehalser i fôringssystemene? Har vi rett fôr til rett tid og ivaretar vi kvaliteten på fôret? Har fisken god nok helse til å utnytte fôret, spør de retorisk

Kjente foredragsholdere

I invitasjonene ramser Kontali opp noen av de som vil stå for det faglige fra foredragspodiet. De som konferansedeltagerne kan høre i år er blant annet:

Brit Hjeltnes – Veterinærinstiuttet, Harry O. Hansen – Måsøval Fiskeoppdrett, Leiv Tvenning – Marine Harvest ASA, Kjell Arne Rørvik – Nofima, Christian Hammernes – Skretting, Lars Thomas Poppe – BioMar, Vidar Hjartnes – EWOS, Odd Jan Håland – AKVAgroup, Alex Vassbotten – Steinvik Fiskeoppdrett, representant fra Salmon Group, representant fra Havbrukstjenesten og Jan Petter Kosmo – Kontali Analyse

Publisert: 28.09.2012 , 07.00


Siste saker

X