Aquaculture Innovation, lukket anlegg

«Havbruk 2014»-programmet er klart

Detaljert program for seminaret er nå klart. På talerlisten står en rekke sentrale skikkelser fra næringens fire hjørner. Siste frist for påmelding til programkonferansen «Havbruk 2014» er fredag 21. februar.

Det detaljerte programmet for «Havbruk 2014 – Havbruk i samfunnet» er nå klart. I tillegg til plenumsforedrag er programmet fylt opp med 140 faglige innlegg.

Programkonferansen «Havbruk 2014» arrangeres i år 31. mars til 2. april i Tromsø. Konferansen arrangereres hvert andre år og er den viktigste arenaen for formidling av havbruksforskning i Norge. 

Administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén, vil åpne konferansen sammen med fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Hvilke utfordringer og muligheter havbruksnæringen har for å vokse seg større, vil være et gjennomgående tema for den første plenumssesjonen. 

I den første plenumssesjonen vil også professor Victor Norman fra Norges Handelshøyskole snakke om innovasjonsmulighetene i et regulert regime, mens Petter Arnesen fra Marine Harvest skal ta for seg spørsmålet om næringen er moden for frislipp.

Betydning lokalt, regionalt og globalt

På konferansens andre dag settes søkelyset på næringens effekter og betydning for samfunnet lokalt og regionalt.  Foredragsholdere Bjørn Herzoug, Katrina Rønningen og Øyvind Kråkås  vil blant annet ta for seg spørsmålet om hvilke begrensninger arealtilgang har for videre vekst.

I denne sesjonen vil spesialrådgiver Gudrun Langthaler i Forskningsrådet orientere om mulighetene innenfor EUs nye forskningssatsing Horisont 2020. I siste plenumssesjon trekkes det opp et mer globalt perspektiv når Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de grønne skal snakke om havbrukets rolle i verdens matforsyning.

Som vanlig avslutningsvis vil FHF presentere sine prioriteringer framover, og Havbruksprogrammets programstyreleder Sigve Nordrum vil orientere om kommende utlysning.

Forskerpresentsjoner

Forskerne har selv en tydelig stemme i programmet der de skal presentere 140 faglige innlegg fordelt på tre parallelle sesjoner. I tillegg vil det være en postersesjon som er tilgjengelig i løpet av hele konferansen.  Detaljert program for konferansen finner du her (PDF-85 KB)  

Du kan melde deg på via denne lenken.

 

Publisert: 20.02.2014 , 13.00


Siste saker

X