Berggylte - leppefisk

– Håper vi ikke gjør noe dumt

- Vi er nok litt tøffere med leppfiskforvaltningen enn vi ville vært om vi bare skulle tenkt på bestandene alene. Vi tror imidlertid bestanden tåler en del, så vi håper vi ikke gjør noe dumt, sier seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Anne Kjos Veim. I fjor ble det fangstet leppefisk for 118 millioner kroner.

Hun holdt i går foredrag i Bergen på seminaret ”Siste nytt om rensefisk” arrangert av Norsk Sjømatssenter i samarbeid med FHL og Lusalaus.

– Der sa Kjos Veim at Fiskeridirektoratet har vært villig til å være mer tøff med leppefiskbestandene på grunn av miljøet.

– De kan erstatte noe av bruken av kjemiske avlusningsstoff, og det er bra. Ikke minst synes vi kitinhemmere er et guffent stoff, som vi ikke liker i forhold til mulige effekter på rekebestandene. Derfor forvalter vi ikke leppefisk på tradisjonelt vis, slik vi for eksempel gjør med torsk, sa hun.

Hun sa at forvaltningens mål i forhold til leppefiskene, er å øke det langsiktige økonomiske utbyttet ut over dagens nivå.

– I det ligger også at vi vil sikre at fisken utnyttes best mulig, og da kan vi ikke ha så stor dødelighet under transport og bruk som i dag, sa hun.

Hun påpekte også at man generelt har lite kunnskap om leppefisk, og at det derfor bør økes.

– Det vi vet er at fra den tiden det var et intensivt ålefiske, gikk det med mye leppefisk som bifangst. Så vi vet bestandene tåler en del. Fra Havforskningene har vi fått høre at det ikke går an å utrydde dem. Så vi kjører nok litt hardt på, og vi innrømer vi vet ikke helt hva vi gjør, men vi tror det går bra.

Fangsttall 2011

I fjor ble det fangstet 550 tonn leppefisk til en verdi av 118 millioner kroner. Det var bergnebb og grønngylte det ble fangstet mest av, og ifølge Kjos Veim, betydelig mye mer grønngylt i 2011 enn i 2010.

Sort sett forvatning i år som i fjor

Etter at fjorårets fangst var over evaluerte Fiskeridirektoratet forvaltningsregimet som hadde vært. – Vi satt igjen med det inntrykket at det ikke var så veldig mange som var misfornøyde og vi fikk ikke så mye kjeft som vi kan få for regulering av annet fiske, noe vi tolker som at vi traff noenlunde, sa hun.

Annen erfaring man satt igjen med, var at man trenger innretning i fiskeredskapene som reduserer dødeligheten i sjø. Også noe som kan minke bifangst av andre leppefisk når man fisker etter berggylt i de andre leppefiskenes gytesesong, er ønskelig. – I tillegg trenger vi mer kunnskap generelt, sa hun.

I forhold til årets forvaltning er det noen få endringer fra i fjor. – Vi har ikke fulgt Havforskningsinstituttets råd om gytefredning fullt ut, noe som er sjeldent vi ikke gjør. Så jeg håper ikke gjør noe dumt,

Fisket etter leppefisk åpner i år den 29. mai i området fra Svenskegrensen til Vest-Agder, den 18. juni fra Rogaland til Sogn og fjordane og den 2. juli fra Møre og Romsdal til Nordland.

Minstemålet på fiskene er 11 cm, unntatt for Trøndelag og Nordland, der den er 10 cm.

Deltagerreglene og redskapsbegrensinger blir som i 2011.

Publisert: 18.04.2012 , 07.00


Siste saker

X