IRIS-forsker Brita Gjerstad. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Kvinner mest skeptisk til oppdrett

EAS/Edinburgh: Under fagkonferansen EAS på onsdag fremla IRIS-forsker Brita Gjerstad funn fra en undersøkelse de har gjort blant nordmenn om fiskeoppdrett.

I undersøkelsen spurte man et representativt utvalg på 1001 stk av befolkningen over 18 år som oppgav at de spiste fisk en gang i uken eller mer.

– Hele 55 % sa de spiste laks en gang i uken eller mer, det var overraskende mange, sa Gjerstad.

  • Da de ble bedt om å begrunne hva som var viktigste årsak til at de spiste laks så oppgav 45 % at smak var viktigste, mens 42 % sa helse.
  • 29 % sa det ikke er viktig om laksen er vill eller om den kommer fra oppdrett.
  • 16% sa det var veldig viktig at den var vill.
  • 46 % sa det er veldig viktig at laksen er produsert i Norge.

– Dette var interessant, for det var nemlig flere enn de som sa det var viktig at ble produsert miljøvennlig, noe som var 33 %, kommenterer hun

Folk ble også spurt om hva som var de viktigste truslene mot livet i havet. Der kom akvakultur på fjerdeplass, bak både fiskeri og landbruk.

Kvantitet over kvalitet

Forskerne stilte så utvalget overfor en påstand om at «Oppdrett prioriterer kvantitet før kvalitet»

– Det var de fleste enig i. 35 % var fullstendig enig, 30 % var delvis enig. Her så vi at kvinner var mer enig i påstanden enn menn, sa hun.

– Vi så også at folk som jobber i primærnæringene er gjennomgående mer skeptisk til oppdrett enn andre grupper.

På spørsmål om hvorfor du mener oppdrett er en trussel overfor det marine miljø, var flest enig i at det var grunnet lakselus og genetisk innblanding.

– Vi så at menn var enten veldig positiv, eller veldig negativ til oppdrett, mens kvinner fordelte seg mer i gruppen «hverken eller» eller var negativ.

Forskerne fant også at unge og de med lav utdanning, er minst bekymret for lakselus som trussel, mens de som jobbet i primærnæringenene var de som var mest bekymret for genetisk innblanding og slam på bunn.

Publisert: 22.09.2016, 09.00


Siste saker