Lusetelling. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Lakselus-økning i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag hadde som eneste fylke en økning i voksne hunnlus i snitt, forrige uke.

Ifølge Barentswatch lå 47 av 474 oppdrettere (9 prosent), over lusegrensa på 0,5 voksne hunnlus i uke 37.

Ifølge lusedata.no kan en se at nivåene var ganske stabile fra uken før. Fylkene som skiller seg ut er Møre og Romsdal som har en nedgang til 0,18 voksne hunnlus i snitt og Nord-Trøndelag som hadde en økning til 0,36 voksne hunnlus i snitt.

Sør-Trøndelag over lusegrensen

Det eneste fylket som ligger over lusegrensen er Sør-Trøndelag hvor lusesituasjonen har vært svært utfordrende de siste ukene. Status i Sør-Trøndelag i forrige uke endte på 2,9 lus i snitt hvorav 0.7 var voksne hunnlus, 1,9 bevegelige og 0,3 fastsittende lakselus.

Flere har uttrykt bekymring for lusepresset i området utover høsten og Lene-Cathrin Ervik regional lusekoordinator har tidligere uttalt til kyst.no at det høye lusepresset betyr at de kontinuerlige tiltakene som rensefisk og skjørt, ikke er tilstrekkelig for å holde nivået nede.

Vi har etter hvert akkumulert et veldig høyt smittepress; Mange anlegg har hatt lusenivå godt innenfor tillatte nivå, men allikevel med betydelige nivå smitteproduserende stadier over lang tid. Vi har ikke tilgjengelig tilstrekkelig effektive tiltak som tar alle stadier av lakselusa, dermed er det behov for kontinuerlig behandling mot lus, sa hun.

Publisert: 22.09.2016, 10.29


Siste saker