Nina Hanssen fra AFS med en C-Dome - en enhet som kan ødelegge skadelige parasitter og alger. Foto: Rob Fletcher.

Lanserer ultralyd mot lakselus

En ultralydenhet som skaper bobler har blitt lansert på det skotske oppdrettsmarkedet, under EAS-konferansen i Edinburgh. Enheten skal være i stand til å ødelegge parasitter og alger i vannet ved å danne kavitasjons-bobler fra ultralyd.

Enheten har fått navnet C-Dome og blir produsert av det nederlandske firmaet Aqua Farming Solutions (AFS). Systemet produserer bobler som ødelegger alle organismer mellom 0,2 og 0,7 mm med en rekkevidde på opptil 55 meter i sjøen og 40 meter i ferskvann.

Når den plasseres i merden kan C-Dome drepe alger, amøber og lakselus larver – dermed kan den holde parasitt-tallene nede, og samtidig holde merdene rene, melder Fish Farming Expert,(FFE) kyst.nos søsternettsted. 

Nina Hanssen fra AFS har lansert enhenten C-Dome, som kan ødelegge skadelige parasitter og alger ved bruk av bobler. Foto: Rob Fletcher.

Nina Hanssen fra AFS har lansert enheten C-Dome til skotske oppdrettere. Foto: Rob Fletcher.

– Jeg tror denne metoden er havbrukets best bevarte hemmelighet – det er blitt brukt i mange år i Nederland av Koi-karpe oppdrettere for å holde dammene sine fri fra alger og parasitter, og også i skipsfarten for å holde skrog av skipene uten begroing, sier Nina Hanssen fra AFS til FFE.

– Det er bare nylig denne metoden er blitt lansert for den bredere oppdrettsnæringen. Den blir nå testet av en oppdretter i Nord-Norge, i en prøveperiode på tre måneder. Så langt har vi fått positive tilbakemeldinger, legger hun til.

I tillegg til å nøytralisere mikroorganismer er anordningen også i stand til å redusere virkningen av voksne lus.

– Selv om den ikke vil eliminere voksen lakselus, fordi den er for stor, vil den stoppe lusen å reprodusere. Samt den gjør det også vanskeligere for voksne lus å feste seg til laksen, forklarer Nina.

Krever lite vedlikehold

Sammenlignet med mange nye lusebehandlinger er systemene svært rimelig.

– Vi selger C-domer for 39 950 euro. Prisen gjør at oppdretterne vil få sin investering tilbake etter svært kort tid, konstaterer hun, og legger til at systemene er tilnærmet vedlikeholdsfrie, og krever lite. Enheten kommer også med en to-års garanti.

Mens C-Dome ennå ikke er prøvd ut i Skottland, er Nina Hansen overbevist om at dette snart vil være vanlig rundt på lakseoppdretts-anleggene.

– Vi har sett en stor interesse fra produsenter i løpet av EAS konferanse i Edinburgh denne uken, avslutter hun.

Kyst.no beklager at vi først skrev at dette konseptet var utviklet av Philips, det var feil oversatt og er blitt rettet. 

Publisert: 23.09.2016, 12.44


Siste saker