Henning Beltestad Lerøy Seafood

Lerøy holder på lav kontraktsdekning – frykter humpete tredje kvartal

Lerøy Seafood deler Marine Harvests syn på at prisene i kvartalet var for lave til at det var interessant å sikre volumer på kontrakter. I tredje kvartal kan kontraktsprisnivået bli enda mindre attraktivt, frykter konsernsjef Beltestad.

Henrik Wiedswang Horjen

– Priser på 22 kroner kan ikke vi leve med. Kvartalet vi nå er inne i vil ligge over prisene i første kvartal, og vi er inne i en positiv trend. Denne uken priser over 30 kroner, og det blir spennende å se om prisene blir liggende på det nivået. Uansett er det ikke så mye igjen av dette kvartalet, uttalte konsernsjef Henning Beltestad på gårsdagens kvartalsfremleggelse.

Les mer: Som forventet fra Lerøy

Spenningsmomentet blir å se hvordan prisene utvikler seg i tredje kvartal. Selskapet, som vanligvis har en kontraktsandel på 40-50 prosent, har nå en andel på kun 27 prosent. Tallet var enda lavere i første kvartal da andelen lå på kun 20 prosent. Ved inngangen til fjerde kvartal var kontraktsandelen under styringsregelen på 20 prosent, men selskapet har underveis i kvartalet plukket kontrakter som gjør at den endelige andelen står høyere.

– Vi gikk inn i kvartalet med en mye lavere enn hva vi endte opp med. Vi har gjort kontrakter kontinuerlig i kvartalet, selv om vi ligger på et svært lavt nivå sammenlignet med hva vi tidligere har ligget på, sier Beltestad.

Les mer: Lerøy med ebit på 103,2 millioner kroner

Artikkelen fortsetter under bildet..

Henning Beltestad Lerøy

 

SER KONTRAKTSANDELENE FALLE: Konsernsjef i Lerøy Seafood Group, Henning Beltestad, vil ikke inngå en høyere kontraktsandel på de nåværende prisene. Vi kan leve med å ligge rundt 20 prosent, og vi har hatt en bevissthet rundt det og videre valgt å ligge lavt, sier Beltesta

Kan leve med 20 prosent

Lerøy er imidlertid i godt selskap. Marine Harvest har en kontraktsdekning i Norge i andre kvartal på kun 23 prosent, før det i tredje kvartal i Norge vil halveres til 8 000 tonn. I fjerde kvartal vil tallet krype nedover mot null.

–  Kontraktene vi har inngått i markedet nå bare for å sikre en viss kontantstrøm. Vi er tilbakeholdne for vi har en minimumspris nå som vi ikke vil forlate, forteller Jørgen Andersen, finansdirektør i Marine Harvest.

Han er satmidig vel vitende om at selskapet etter andre kvartal vil havne i brudd med selskapets eget styrevedtak om minimum kontraktsandel på 22,50 prosent i Norge. Hva dette minimumsnivået ligger på vil ikke Andersen gå mer inn på.

Vil teste markedet i tredje kvartal

Selskapet leverte tallene fra første kvartal sist uke, og uttrykte en mer positiv tone til laksemarkedets nære fremtid enn hva tilfellet har vært tidligere i år. Andersen mener nå markedet må testes i andre og tredje kvartal og hvordan man klarer å bære de økte volumene. Først dersom prisene øker, eller forhodler seg relativt høye, vil Marine Harvest øke kontraktsandelene forteller Andersen.

Den samme strategien kan man også spore hos Lerøy.

Les også: Skulle vært Russland-situasjonen foruten

Artikkelen fortsetter under bildet..

Marine Harvest Jørgen Andersen, CFO. Q3 2011

HOLDER LAV PROFIL: Marine Harvest har også latt seg eksponere i svært stor grad i spotmarkedet de siste kvartalene, og tallet vil synke ytterligere i kvartalene som kommer. I tredje kvartal vil selskapet kun 8 000 tonn i Norge være sikret på kontrakt. Ifølge finansdirektør Jørgen Andersen er prisnivået nå for lavt til at kontraktsinngåelse er attratkivt.

– Vi kan leve med å ligge rundt 20 prosent, og vi har hatt en bevissthet rundt det og videre valgt å ligge lavt. Vi har heller valgt å ligge i spotmarkedet, og så langt har ikke det vist seg å være helt feil, sier Beltestad med referanse til at prisen de siste ukene har vært stabilt på forholdsvis gode priser.

I sin Lerøy-oppdatering gjør analytiker Kolbjørn Giskeødegård seg noen betraktninger om selskapets lave kontraktsandeler.

– Kontraktsandelene er fremdeles på bare 27 prosent, mot normalt 40-50 prosent. Dette reflekterer det faktum at de ser på kontraktsprisene til å ligge på et urealistisk lavt nivå sammenlignet med de forventningene selskapet har til spotprisene, skriver Giskeødegård.

Lavest dekning hos de små

Like fullt er det mest eksponert av alle selskaper på nåværende tidspunkt Grieg Seafood. Selskapet hadde i andre kvartal en kontraktsdekning under fem prosent. På onsdagens kvartalspresentasjon besvarte konsernsjef Morten Vike spørsmål fra salen som tyder på at selskapet opprettholder sine nakne eksponering.

Kontraktsdekningen vår er relativt begrenset, og det vil vi også være i dette kvartalet, uttalte Vike.

Norway Royal Salmon igjen har en dekning på kun to prosent.

Svak tilbudsvekst i 2013

Hvilket markedssyn man har peker flere på styrende i forhold til hvilken kontraktsandel man velger å lande på. Beltestad argumenterte med prognoser fra Kontali Analyse at veksten i Norge vil være lik null i 2013. For Europa er tilbudsveksten på kun 0,7 prosent, mens den på verdensbasis vil ligge på 4,2 prosent, primært skyldtes tilbakekomsten i Chile.

Spesielt etter nyttår vil vi få en negativ tilbudsvekst som etter estimatene vil føre til mer fordelaktive priser.

– Spenningen knytter seg til hvordan tredje kvartal utvikler seg. Vi kan få det litt humpete gjennom sommeren, men det blir bedre i fjerde kvartal. Det er lys i enden av tunnelen, sier Beltestad.

Publisert: 16.05.2012 , 07.00


Siste saker

X