Raoul Bierach, Direktoratet for naturforvaltning

Lærdalselva ferdigbehandlet

-Vi krysser fingrene for at behandlingen av Lærdalselva har vært vellykket, sier Raoul Bierach i Direktoratet for naturforvaltning. Forrige uke pakket Norsk institutt for vannforskning ned utstyret sitt i Lærdal etter to år med behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris

NIVA har nå avsluttet behandlingen med surt aluminium mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselvi. Hvis tiltaket fører til friskmelding kan metoden bli et viktig verktøy i bekjempelsen av parasitten, skriver Direktoratet for naturforvaltning i en pressemelding.

Lakseparasitten ble oppdaget i vassdraget i siste halvdel av 1990-tallet og har ført til at laksestammen i vassdraget er truet av utryddelse.

Utrydningsforsøket av G. salaris i Lærdalselvi gjøres ved hjelp av surt aluminium (AlS), som er en forholdsvis ny metode. Mens den tradisjonelle metoden med plantegiften rotenon tar livet av vertsfisken, er hensikten med AlS å drepe parasitten mens fisken skånes. I dag brukes AlS i en kombinasjonsmetode hvor det benyttes noe rotenon i periferien hvor det er vanskelig å behandle med AlS.

Nervepirrende

Når behandling med kombinasjonsmetoden i Lærdal nå er ferdig, må elva være smittefri i fem år før den kan friskmeldes.

– Friskmeldingsperioden for et infisert vassdrag er alltid nervepirrende. Det skal bare en overlevende parasitt til for at smitten kommer tilbake. Jeg er glad for at NIVA fikk gjennomført behandlingen optimalt og krysser fingrene for at den har vært vellykket, sier Bierach.

Det har blitt gjort et stort og kostnadskrevende arbeid for å utvikle kombinasjonsmetoden, og den må nå anses for å være ferdig utviklet.

– Resultatet fra Lærdalselvi vil dermed få meget stor betydning for AlS-prosjektets framtid, sier Bierach.

Prosjektleder Atle Hindar fra NIVA er godt fornøyd med behandlingen i Lærdal.

– Med gode forhold og svært god innsats fra mannskapet er vi godt fornøyd med årets behandling. Etter at vi hadde noen oppstartsproblemer i den første runden i fjor har vi hatt en svært fin flyt, sier Atle Hindar fra NIVA.

Rotenon fortsatt viktigst

AlS-behandling viste på begynnelsen av 2000-tallet positive tegn i forsøk. I 2005 var det enighet blant politikere og fagfolk om å satse videre på denne metoden. Det første forsøket med AlS i vassdrag ble utført i 2003 i Batnfjorden, senere er metoden prøvd ut i Steinkjerelva og Lærdalselvi. Behandlingene har hatt god smittereduserende effekt, men metoden har hittil ikke klart å utrydde parasitten i et vassdrag. En ekspertgruppe konkluderte i 2008 med at metoden måtte utvikles videre.

Etter dette har de politiske signalene vært at rotenon fortsatt skal være forvaltningens viktigste virkemiddel for nedkjemping av Gyrodactylus salaris, men at utviklingen av kombinasjonsmetoden skulle fortsette i Lærdal.

Vannkjemien må stemme

Den nye metodikken går ut på å gjennomføre behandlingen over to år på lik linje med rotenonbehandlingene. Hvert år skal det gjennomføres to behandlingsperioder på ca. 14 dager i hver omgang. Den siste runden i Lærdal gikk fra 9. september, til 24. september i år.

Ved AlS-behandling er det svært viktig at vannkjemien stemmer. Målet har vært å nå et såkalt terapeutisk vindu hvor vannet er surt nok og inneholder riktig mengde aluminium til å ta knekken på parasitten mens laksen lever i elva. Et omfattende overvåkningssystem av vannkjemien koblet til doseringsstasjonene gjør at surheten i elva reguleres automatisk og kontrolleres på heldøgnbasis.

– Vi har hatt stabil og fin kjemi hele veien, innenfor de oppsatte grensene. I samarbeid med Østfold energi har det gått ut forholdsvis mye vann gjennom kraftverket, dermed har vi også fått oversvømt grusøyrer som ellers ville ha blitt problemområder, sier Atle Hindar.

Det er ikke funnet smitte i elva ved el-fiske før og under årets behandling.

Stor betydning for Lærdal

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er tiltakshaver for behandlingen. Assisterende fylkesmiljøvernsjef Gøsta Hagenlund er imponert over nivået på og omfanget av NIVAs operasjon, og håper behandlingen på sikt fører til at Lærdalselvi igjen når gamle høyder som lakseelv.

– Lærdalselvi har historisk stått for 80 prosent av villaksinnsiget i hele Sognefjordsystemet, det er dermed svært viktig å få friskmeldt elva, både for fiskebestandene og lokalmiljøet. Lokalt betyr det mye for Lærdal kommune i form av aktivitet og omsetning i løpet av sommerhalvåret. Det er tidligere beregnet et årlig samfunnsmessig bidrag på 10-15 millioner fra laksefisket, forteller Hagenlund.

Publisert: 04.10.2012 , 07.04


Siste saker

X