Arkivfoto.

Økt biomasse i august

Akvafakta oversikten til Sjømat Norge viser at det er en liten økning i laksebiomassen nå, sammenlignet med i fjor på samme tid.

Laksebiomassen ligger på 641 000 tonn i august måned, noe som er en prosent høyere enn i 2015. Fôrforbruket i august lå på 190 000 tonn.

Utsatt fisk har økt med 11 prosent i august,ifølge tall fra Akvafakta. 

Ørret biomassen ligger på 34 000 tonn, som er en nedgang på 28 prosent fra 2015.

Publisert: 23.09.2016, 13.15


Siste saker