Foto: Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO).

OURO har vedtatt hvem som skal drive utfisking av rømt oppdrettslaks

Organisasjonen melder at det nå blir igangsatt utfiske i 37 elver i Norge, som skal foregå utover høsten.

Landet er delt i tre soner, og det er nå skrevet avtale mellom OURO og de aktuelle selskapene (se liste med elver og selskap).

– Dette er et svært positivt tiltak hvor vi både får kartlagt og fisket ut rømt oppdrettsfisk i de elvene som har høyest innslag av rømt oppdrettslaks, sier styreleder i OURO Roar Paulsen.

Resultatene vil bli lagt ut på OUROs hjemmesider i februar 2017.

God dialog

Før det er lov å utfiske, må det foreligger tillatelse fra Fylkesmannen. Det stilles også krav om en god dialog med aktuelle elveeierlag og miljøforvaltning for å avklare både metodikk og tidspunkt før utfiske blir foretatt.

– Der hvor det allerede er pågående prosjekter, må det sikres en god samkjøring med disse, slik at belastningen på villfisken blir minst mulig i elva, påpeker Paulsen.

  • Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk er oppnevnt av myndighetene og har som oppdrag å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk. I elver der overvåking viser at innslaget av rømt fisk er uakseptabelt, planlegger og iverksetter OURO profesjonell utfisking.
  • Styret i OURO vedtar årlig, i henhold til Det nasjonale overvåkningsprogrammet, hvilke elver det skal planlegges og utføres utfiskingstiltak i.
  • Alle som har fått tildelt konsesjon fra staten for å produsere på laks, ørret og regnbueørret finansierer Sammenslutningen gjennom en avgift. Avgiften fastsettes årlig av styret og er 10.000 kroner pr tillatelse for 2016.

 

Publisert: 22.09.2016, 08.53


Siste saker