Resistente bakterier i sjø og vann truer folkehelsen

Oppdrettslaks får samme type antibiotika som mennesker. Når bakterier som lever i vann blir motstandsdyktig mot slike medisiner, kan det på sikt være uheldig for folkehelsen, skriver Forskning.no.

– Siden bakterier ikke lar seg stoppe av politiske vedtak eller geografiske grenser, er utviklingen av antibiotikaresistens i sjø og vann en alvorlig trussel mot folkehelsen, sier Syed Qaswar Ali Shah ved Norges veterinærhøgskole til Forskning.no.

Det har hittil vært lite oppmerksomhet rundt at bruken av antibiotika i oppdrettsnæringen kan gi opphav til motstandsdyktige bakterier som så kan overføre denne egenskapen til bakterier på land.

I oppdrettsnæringen blir antibiotika gitt som tilsetning i fôret, og da blir også fiskens omgivelser direkte utsatt for disse stoffene. Deler av fôr med antibiotika og fiskeavføring som inneholder ufordøyd antibiotika, faller ned på bunnen av anleggene og blir liggende der.

Overføring av motstandskraft mellom bakterier

Motstandskraft mot antibiotika kan overføres fra en bakterie til en annen, for eksempel ved at genetisk materiale fra en bakterie slipper ut fra denne bakterien og tas opp i en annen bakterie. Dette kalles horisontal genoverføring i motsetning til den vertikale som er nedarvet, skriver Forskning.no.

Utvikling av motstandskraft hos bakterier som lever i vann, kan føre til et reservoar av motstandsdyktige bakterier som sprer denne egenskapen via horisontal genoverføring.

Mange bakterier som lever i vann hører til i samme gruppe som bakterier som forårsaker sykdom hos mennesker, og dette gjør det lettere for bakteriene å overføre gener for motstandskraft til andre bakterier innen gruppen.

At man finner identiske faktorer i bakterier som lever i vann og i bakterier som gir klinisk sykdom, er et tydelig bevis på spredning av motstandsdyktige gener fra bakterier i vann til bakterier som gir sykdom hos mennesker.

Bør ha økt fokus på vaksneuttvikling

Shah har samlet bakterier fra Flavobacterium psychrophilum som forårsaker såkalt bacterial coldwater disease hos regnbueørret og Yersinia ruckeri som er årsak til rødmunnsyke hos laks.

– Økt fokus på smitteforebygging og utvikling av vaksine mot Flavobacterium psychrophilum anbefales for å hindre utbrudd av bacterial colwater disease, sier Shah til Forskning.no.

Bakteriene ble hentet fra oppdrettsanlegg for ferskvannskarpe i Pakistan og tilapia i Tanzania, samt fra sjøvannsanlegg for laksefisk i Chile og Norge.

 

Publisert: 11.12.2012 , 07.00


Siste saker

X