Morefish-ansatte Trond Larsen, Svein Martinsen, Helene Katrine Moe, Marita Spigseth, Rikard Albrigsen. Foto: Morefish.

Samlokalisering for økt innovasjonskraft

Gjennom samlokalisering satser flere leverandører til havbruksnæringen nå på økt innovasjonskraft i Trondheim. I Lade Teknopark samlokaliseres i disses dager bedrifter for å ta del i en ny satsning på innovasjon i Trondheim.

 

De første som flytter inn er FoU-bedriften Morefish Norway, og Clarity Wts AS som leverer proteinskimmere til oppdrett, kommer det frem i en pressemelding.

– Vi mener at samlokalisering vil skape synergier på tvers av selskap som hele havbruksbransjen er tjent med, sier Svein Martinsen i Morefish Norway.

Samlokaliseringen dreier seg om et større lokale der man leier kontorplasser for en eller flere personer, og i tillegg har tilgang til møterom, kantine, kaffekrok med mer. I tillegg til langtidsleie, vil det også være mulig å leie seg inn for kortere perioder, eksempelvis under prosjekteringsperioder, eller når en av annen grunn har mye aktivitet i Trondheim.

Tilbudet vil være et alternativ for firmaer som er ferdig med sin inkubatorperiode og er på vei inn i en mer etablert fase.

Kristian Henriksen i NCE AkvaTech Cluster stiller seg positiv til en slik samlokaliering.

– Vi har sett god effekt av slike tiltak tidligere og er positiv til dette initiativet. Nå har vi fått Blått kompetansesenter på Frøya og et miljø for samlokalisering i Trondheim vil gi ytterligere positiv effekt for bransjen. Ser en til andre bransjer i Norge har en erfart at dette gir store fordeler. Eksempelvis etableres nå Media City i Bergen som vil samlokalisere hele 1200 mennesker innen media-bransjen, sier han.

Rikard Albrigtsen i Clarity ser fram til å flytte inn på Lade Teknopark og håper at flere firma vil ta i bruk tilbudet.

– Det er gunstig for meg å tre inn i et slikt fellesskap både med tanke på det faglige og det sosiale, sier Albrigtsen.

Publisert: 22.09.2016, 13.00


Siste saker