Seaborn ønsker flere oppdrettere velkommen

Salgsselskapet Seaborn ser potensial for videre vekst, og vil fange flere oppdrettere under seg. Nå sikter salgsselskapet mot en vekst på 50 prosent.

Henrik Wiedswang Horjen

– Vi ønsker flere oppdrettere velkommen. For oppdretterne har vi sett at det har vært en stor fordel og ikke minst trygghet i å jobbe med og selge fisken i gjennom Seaborn. Oppdretterne oppfatter Seaborn som en trygg og god samarbeidspartner med sikker markedstilgang og ikke minst trygt oppgjør for fisken.  I den posisjonen vi er nå, ser vi helt klart mulighetene for videre vekst, sier viseadministrerende direktør i Seaborn, Frank Yri.

Salgsselskap nødvendig med ekstrem tilbudsvekst

Med prognoser om en tilbudskvekst fra det norske markedet på 16 prosent i 2012, samt Chiles økning på 45 prosent, vil det i året som kommer være et ekstremt behov for å få solgt unna de store slaktevolumene av laks og ørret.

Artikkelen fortsetter under bildet..

VIL VOKSE: Viseadministrerende direktør Frank Yri, styreleder Alex Vassbotten og administrerede direktør Jan-Egil Ytrearne ønsker å fange flere oppdrettere under seg i salgsselskapet Seaborn. Med den prosentuelt ekstreme tilbudsveksten som kommer i 2012 sikter selskapet mot en vekst på 50 prosent.

 

Visjonen til det oppdrettseide salgsselskapet har helt siden etableringen i 2001 vært å skape tettere relasjon mellom oppdretterne og markedet.  Sammen med oppdretterne har en klart å skape den nødvendige markedstilgangen, sikkerheten, relasjonene og tyngden, enn hva enkelt oppdretterne kan klare på egenhånd.  

Med denne visjonen i ryggen håper nå selskapet å fange flere små og mellomstore oppdrettere under vingene i den hensikt å skape en større gevinst og trygghet for den enkelte oppdretter, samt bruke det felles salgsapparatet til å få solgt fisken mer effektivt.

Volumene flatet ut

Ukentlig eksporterer selskapet i overkant av 1 000 tonn laks og ørret. I De siste to årene har det eksportvolumet flatet ut på 53 000 tonn. Yri ser at volumene skal strekke seg mot 80 000 tonn i løpet av årene som kommer.

Aksjonærene i selskapet representerer til sammen 12 oppdrettere lokalisert på Vestlandet og i Lofoten, der salgsselskapet fungerer som et mellomledd mellom oppdretterne og de store importørene på verdensmarkedet. Seaborns fortjeneste ligger i marginen selskapet greier å oppnå gjennom å selge fisken for en høyere pris enn hva den kjøpes fra oppdretterne.

Vel ti år etter etableringen av selskapet kan viseadministrerende direktør Frank Yri konstatere at det å finne sitt nisjemarked har vært en suksessformel.

Hensiktsmessig profil

Denne profileringen mener Yri vil være hensiktsmessig også for flere andre mindre oppdrettere og mellomstore familieeide oppdretter i årene fremover.

Yri peker på at den kombinerte kompetansen både på marked og oppdrett er det som gjør at Seaborn har suksess.

– Vi må gjøre en jobb annerledes, for vi kan ikke konkurrere på pris. Da vil vi alltid tape. Vi er nødt til å ha markedskompetanse, og hente ut de marginene som finnes i de ulike markedene og selge fisk på de markedene som betaler best, sier Yri.

Publisert: 22.02.2012 , 07.00


Siste saker

X