Arve Gravdal var en av foredragsholderne på seminaret i Edinburgh. Foto: privat.

Seminar til hele lakseverden

Hele den lakseproduserende verden har for første gang fått anledning til å følge samme seminar. Det skjer etter at Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no og Salmonview Media Group torsdag strømmet sitt resirkuleringsseminar fra forskningskonferansen Aquaculture Europe 2016 i Edinburgh.

Seminaret ble strømmet direkte på alle alle Salmonview Media Group sine web-sider.

I Chile ble seminaret strømmet via selskapets sin webside salmonexpert.cl. I UK og Canada via fishfarmingexpert.com, og i Norge og Norden via kyst.no. Trolig første gang så mange i den lakseproduserende verden har fått tilgang til informasjon på denne måten. I tillegg til en fullsatt møtesal under konferansen.

Foredragsholderne

Fra et rikholdig program fikk tilhørerne og seerne møte NOFIMA-forsker, Bendik Fyhn Terjesen som foredro om produksjon av stor smolt. John Richmond fra Marine Harvest Scotland fortalte om deres splitter nye resirkuleringsanlegg for produksjon av smolt. Oscar Garay fra Chile gav en oppdatering på status i resirkulering i Norge og Chile, og viste til den enorme utviklingen om har vært i bruk av resirkuleringsteknologi fra 2001 og frem til i dag.

Arve Gravdal, mannen bak Niri med ekstensive planer for landbasert lakseproduksjon, gav et innblikk i utviklingen frem mot utbyggingen som han nå er i gang med i Skottland. Der har Niri bygget en av verdens største tanker for landbasert oppdrett. Og det er bare begynnelsen. I 2017 bygges en ny tank på 6000 kubikkmeter. Stikkord er enkle, billige anlegg, som lett kan settes opp over hele verden.

Gijs Ruiters fra Coppens snakket om fôringsregimer, og utfordringer knyttet til fôr i resirkuleringssystemer. Coppens ble nylig kjøpt av Alltech, og det foreligger planer for at selskapet skal utvikles for å produsere fôr til en rekke arter.

Angela Ashby fra Fish Vet Group i Skottland snakket om fiskehelse i RAS-anlegg. Selskapet tilbyr ulike fiskehelsetjenester i alle de lakseproduserende landene.

Ikke ukjente Ron Stotish fra AquaBounty snakket om den vanskelig veien frem til godkjenning av selskapets genmodifisert laks i USA. Se egen sak om AquaBounty og Ron Stotish.

Sist ut var Kristine Albrechtsen fra Pentair, en av de de største leverandørene av utstyr til resirkuleringsanlegg.

Flere av innleggene vil bli blir fulgt opp med egne saker på våre nettsider og i våre magasiner.

 

Publisert: 22.09.2016, 19.01


Siste saker