Urealistiske forventninger i skjellnæringa

Skjelldyrkerne er mer preget av forhåpninger enn realiteter. Ifølge en landsdekkende prognose skal 64 bedrifter høste tilsammen 12.000 tonn blåskjell i år. Det er umulig, mener FHL Havbruk.

– Jeg tror ikke på tallene og dermed er det lite jeg kan bruke dem til, forteller Marit Bærøe i FHL Havbruk til nettstedet Skjellmagasinet.no. Hun har sammenliknet egne tall med innrapporteringer til Fiskeridirektoratet. I følge Skjellmagasinet deler Gunnar Eiken i Norsk Skjellforum skuffelsen. – Dette er tall av en slik kvalitet at vi ikke kan bruke dem. Nå forsøker vi å få i gang et samarbeid med Fiskeridirektoratet slik at vi kan få sikrere tall, sier Eiken. – Jeg vil tro at det er produsert opp mot 2000 tonn blåskjell i Norge i 2002, sier Gunnar Eiken. FHL sendte I fjor sommer ut et rapporteringsskjema til 420 bedrifter med konsesjoner. Det kom svar fra rundt 120.

Publisert: 24.01.2003 , 07.00


Siste saker

X