Leder i AquaBount, Ron Stotish, mener det må et skifte til i måten vi produserer laks på. Foto: Gustav Erik Blaalid

– Vi trenger en bedre måte å produsere laks på

Edinburgh: – I Norge sliter laksenæringen med lus og sykdomsproblemer. I Chile er det alger, sykdom, jordskjelv, antibiotika, og gud vet hva. Begge land sliter med å få aksept for å øke produksjonene under disse forholdene. Vi trenger en ny måte å gjøre dette på, uttalte Ron Stotish, mannen bak den mest kontroversielle GMO-laksen som AquaBounty har gått godkjent i USA under merkevaren AquaAdvantage.

– Aqua Advantage-laksen er triploid, all-female, og produsert i lukka anlegg. Faren for rømming er mikroskopisk og mer av akademisk interessen enn en reell fare, sa Stotish.

Se opptak av SalmonView sitt RAS-seminar her

– Det vil snart være 9 milliarder mennesker på jorden, og vi trenger mer mat, sa Stotish og fortsatte at det i et transportperspektiv ikke er særlig smart å produsere laks for det amerikanske markedet i Norge eller Chile. Jo nærmere produksjonen er til markedet, til mer reduseres transport og fotavtrykket.

– I USA kan vi sette opp et RAS-anlegg overalt, men vi kan ikke bruke kysten til oppdrett i merder, slik det er opp til i dag gjort i Norge og Chile. Jeg mener at merdoppdrett i sjøen har vært ekstremt vellykket, men fremtiden ligger ikke i denne teknologien, mener han.

– Tror du amerikanske forbrukere bryr seg mindre om GMO enn europeiske?

– Vi tror at godkjenning fra myndighetene er en garanti for at forbrukerne ikke vender våre produkt ryggen, svarer Ron Stotish.

Det vil komme et større intervju med Ron Stotish i neste utgave av Norsk Fiskeoppdrett.

Publisert: 22.09.2016, 19.26


Siste saker