Emil Lindfors. Foto: Facebook/privat

Vil gjøre det enklere å gründe

Studenter ved UiB ønsker å gjøre veien enklere å realisere innovative ideer og skape et miljø for entreprenørskap ved utdanningsinstitusjoner. De har derfor opprettet en innovasjonsgruppe for havbruk og sjømat.

Emil Lindfors sitter som styreleder i den nyetablerte innovasjonsgruppen for sjømat og havbruk (IHS) som springer ut fra studentmiljøet ved UiB. Han har vært en aktiv student og deltatt på flere arrangement knyttet til entreprenørskap. Nylig mottok han og medstudenter førsteplassen i Fishackaton Norge, da de laget en app for bærekraftig fiske.

– Vi ser at det skjer mye i havbruksnæringen akkurat nå. Myndighetene og næringen selv ser nødvendigheten av nye og innovative løsninger, og det ser ikke ut til at de er redde for å satse, forklarer Lindfors om hvorfor gruppen ble dannet.

-Hva vil dere oppnå?

– Vi vil rette studenter mot muligheten man har til å gründe, og ikke nødvendigvis følge den konvensjonelle retning, der mange går rett ut i en trygg jobb. Det er i havbruksnæringen, akkurat nå, det gjelder å satse.

– I dialog med næringslivet

Denne uken var første styremøte i gruppen og ut fra styremedlemmene som ble valgt, virker interessen også å være stor ifølge styrelederen. Med seg i styret har han folk fra HiB, BI, NHH, og UiB. Alle med ulik bakgrunn, da de studerer både juss, havbruk og sjømat, PR, utviklingsbiologi og entreprenørskap.

– Det er viktig for oss å understreke at gruppen ikke skal ekskluderende noen, og at vi ønsker å ha med tidligere studenter og folk fra andre byer velkommen.

Han forteller så at de har et prosjekt på gang og allerede er i dialog med næringslivet.

– Det å søke midler blir en prioritet i gruppen fremover. Ellers vil arbeidet først og fremst kretse rundt å fasilitere entrepenørskap.

Blant annet står workshops, presentasjoner, pizza og øl, praktiske innovasjon og nettverksnytting på agendaen.

Les også: -Vil gi 25 millioner til studentgrundere

Færre søkere fra Bergen

Mette Fagerli, Norges forskningsråd. Foto: Forskningsrådet.

Mette Fagerli, Norges forskningsråd. Foto: Forskningsrådet.

Etter å ha vært i kontakt med Bergen teknologi overføring (BTO), senter for nyskapning (HiB), Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Young fish, sier Lindfors at han har fått en overveldende positiv respons.

Skal man tro Mette Fagerli, spesialrådgiver i forskningsrådet, så ligger Bergen under andre byer når det gjelder søknader for midler til innovasjon, spesielt sammenlignet med Trondheim, som troner på toppen.

-Vedrørende programmet Forny student lå Bergen til søknadsfristen i vår under, når man ser på innsendte søknader. Vi skal nå sammen med BTO, universitetet og høyskoler jobbe med å få ut mer generell informasjon, samtidig som vi vil veilede hver enkelt masterstudent som vil søke.

I fjor ble det kun mottatt en søknad fra Bergen, mot 21 fra Trondheim av 53 søknader totalt. NTNU fikk utdelt hele 15 av 25 millioner som tildeles gjennom pilotprosjektet FORNY StudENT.

Fristen for å levere søknad til pilotprosjektet er andre oktober, og Fagerli er allerede i kontakt med en søker.

Les om FORNY StudENT prosjekter som fikk støtte i vår her.

Publisert: 23.09.2016, 06.00


Siste saker