WWF logo

WWF: Nyttig med Havbruks-ICES

WWF Norge hilser velkommen forlaget om et internasjonalt organ som skal koordinere samarbeid om rådgiving innen akvakultur. Oppdrett er den raskeste formen for matvareproduksjon i verden og et ICES må se på alle former for oppdrett og arter, sier Karoline Andaur.

Pål Mugaas Jensen

Lederen for Havforskingsinstituttets program for forskning og rådgivning innen akvakultur, Karin K. Boxaspen, gikk på talerstolen under ICES-konferansen i Bergen i forrige uke og etterlyste et tilsvarende internasjonalt samarbeid om rådgiving innen akvakultur. I en sak på Havforskningsinstituttets nettsider, sier hun det kan trolig kan være med å kvalitetssikre forskning og overvåkning.

Les også: Ønskjer internasjonal akvakulturrådgjeving

Behov områdetenking

Miljøorganisasjonene WWF Norge mener det er et fornuftig forslag.

Norsk akvakulturforvaltning er i stor grad preget av behandling av enkeltsøknader hvor sektormyndigheter og deres vurdering av eget lovverk er avgjørende for utviklingen. Vi ser derfor at det er et behov for å etablere områdetenking med regionale planer for akvakultur hvor det settes av egnete områder for oppdrett. Å ha et overordnet organ som kan være rådgivende på akvakulturforvaltning kan være nyttig, sier Karoline Andaur som leder WWF Norges marine programmer.

Hun legger vekt på at et slikt organ må ha en internasjonalt fokus og ikke bare se på Norges utfordringer.

– Det er i tillegg svært viktig å tenke at et ICES for akvakultur må se utover Norges grenser og våre problemer med lakseoppdrett. Oppdrett er den raskeste formen for matvareproduksjon i verden og et ICES må se på alle former for oppdrett og arter, sier hun.

Avklare kunnskapshull

Andaur mener det må mer føre-var-tenking inn i akvakulturforvaltningen.

– På mange områder er forvaltning av fiskebestandene preget av en streng, men rettferdig bruk av føre-var-prinsipp. Dette er til dels fraværende tenking innen akvakulturforvaltning. Et ICES for akvakultur kan derfor være et rådgivende organ som vil kunne avklare mange kunnskapshull som i dag eksisterer. Forvaltningen slik den praktiseres i dag er ofte på etterskudd og ofte ikke tilstrekkelig fokusert på bærekraftig utvikling. Alle tiltak som kan dreie fokuset vil det derfor være behov for, sier hun.

Hun tror et slikt organ kan gi en mer helhetlig utvikling av næringen.

– Et havbruks-ICESE vil kunne bidra til en mer helhetlig utvikling av havbruksnæringen, hvor flere faglige tilrådinger er med i vurderingen av lokalitetssøknader og hvor de samme tilrådingene kan være med å sette premissene for bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen, sier hun.

Lære bort rapporteringssystemer

Norge er anerkjent i verden for god forvaltning på ville fiskebestander, og brukes ofte som rollemodell når fiskeriforvaltningen skal moderniseres i andre land. Andaur mener vi også har noe å lære verden når det kommer til akvakulturforvaltning.

– Det er avgjørende med gode og strenge reguleringer i all form for akvakultur. I Norge har vi fått på plass forståelsen av hvor viktig det er med forvaltning, selv om forvaltningen kan bli bedre i Norge også. I tillegg har vi offentlige rapporteringssystemer og kontroller som er viktig, påpeker hun

Publisert: 24.09.2012 , 07.00


Siste saker

X