Are Kvistad

WWF provosera FHL

Dei store pengane går til miljøtiltak, forsking og utvikling, og ikkje til å skjule problem, seier Are Kvistad i FHL. Han er provosert over Rasmus Hansson si negative haldning til laksenæringa si informasjonskampanje.

Kari Johanna Tveit Tidlegare denne veka gjekk avtroppande generalsekretær Rasmus Hansson i WWF ut og omtala havbruksnæringa som ansvarslaus og negativ. Og politikarane fekk stempelet som bleike fordi dei etter Hansson si oppfatning ønskjer å verne næringa mot miljøkrav.

Bakgrunnen for den surmaga kritikken Og bakgrunnen for det Hansson sjølv omtala som surmaga kritikk, var at havbruksnæringa har valt å bruke pengar på ei informasjonskampanje om næringa. Han meina pengane i staden burde vore brukt på å løyse problema med rømming og lakselus.

Reagera på påstandane Men denne gongen får Hansson svar frå næringa. Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i FHL reagera kraftig på det han oppfattar som påstandar om at næringa brukar mykje pengar for å skjule miljøproblema.

– Det er mykje godt miljøarbeid som vert gjort langs kysten kvar einaste dag. Å hevde noko anna er feil, seier Kvistad i svaret til Hansson. Og han framhevar at verkelig store pengane frå næringa går til å løyse problema gjennom miljøtiltak, forsking og utvikling.

Les Are Kvistad i FHL sitt svar på utspelet frå Rasmus Hannson i WWF nedanfor.

 

Rasmus Hansson i WWF liker dårlig at laksenæringen gjennomfører en informasjonskampanje på tv, meldte Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no i går.

– Det er helt greit at han ikke liker det. Men jeg synes ikke det er greit at han antyder at næringen gjør dette for å ”skjule miljøproblemene”, sier kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i FHL.

– Laksenæringen har aldri brukt store penger på informasjonskampanjer, og gjør det heller ikke i dag. De virkelig store pengene brukes på miljøtiltak, forskning og utvikling. Forbedringstiltak for å gjøre en miljøsnill form for matproduksjon enda bedre. Laksenæringen har ikke alt på stell, noe rømmingsstatistikken dessverre viser. Men næringen gjør noe med det. Bedriftene bruker beløp i milliardklassen på dette, fordi man mener det er riktig for å sikre en ansvarlig utvikling av matproduksjonen.

– Det er mye godt miljøarbeid som gjøres langs kysten hver eneste dag. Å hevde noe annet er feil.

– Vi er klar over at WWF ikke er imot havbruk, og at de vet at lakseproduksjon ikke bare handler om lus og rømming. Men det finnes andre aktører som ser seg best tjent med å fastholde bildet av en næring som bare skaper miljøproblemer. I denne situasjonen er det viktig å formidle flere sider og mer fakta om denne formen for matproduksjon. Kampanjen på tv og nettstedet www.laks.no bidrar til det.

– Å produsere mat er et ærlig arbeid. Det å framskaffe god og sunn mat til mennesker er blant de mest meningsfulle jobbene en kan tenke seg. Det er helt åpenbart at folk i og rundt næringen skal være stolte av arbeidet sitt. Det viser vi på tv. Jeg ser at Hansson skriver at han selv er ganske surmaget når han reagerer negativt på å se positive oppdrettere på tv. Det er lov å være surmaget. Trøsten er at slikt går over.

Publisert: 03.02.2012 , 07.00


Siste saker

X