Dyrevernalliansen taler dyrenes sak

Kyst.no, representert av journalist Linn-Therese Skår Hosteland går til frontalangrep på Dyrevernalliansen og vårt arbeid for å bedre dyrevelferden i havbruksnæringen. Hennes innlegg «Dyrevernalliansen utdaterte på oppdrettslaks» og «Rett skal være rett» , handler i bunn og grunn om at hun synes vi burde skryte mer av havbruksnæringen i Norge.

Det kan virke som journalist Hosteland ikke har fått med seg at Dyrevernalliansen er en interesseorganisasjon. Vi taler dyrenes sak, og i dette tilfellet fiskens. Og det trenger den!

Problemene for oppdrettsfisken helt reelle. Det er hevet over enhver tvil at fisk i norsk oppdrett er utsatt for høy dødelighet, lus, sykdommer og misdannelser både på grunn av avl og forholdene de lever under. Oppdrettsfisken blir ikke engang sett på som et individ, kun biomasse.

Dyrevernalliansen er ikke mot verken landbruk eller havbruk. Vi jobber for å bedre forholdene for dyrene i intensiv produksjon, en kategori fiskeoppdrett faller inn under. Gjennom samarbeid med både bønder og fiskeoppdrettere ønsker vi å fremheve tiltak som bedrer dyrevelferden, samtidig som løsningene må være realistiske for røkteren.

Dyrevernalliansen har også bidratt til de forskriftene for havbruksnæringen som er i dag, og blant annet vært en pådriver for forbudet mot CO2-bedøvning i slakteforskriften. Vår jurist Live Kleveland har også tidligere undervist Mattilsynet om forvaltning av fiskeoppdrett.

Heldigvis forstår oppdrettsnæringen verdien av å få inn flere saklige røster i fiskevelferdsdebatten. Selv har jeg blitt bedt om å holde flere vitenskapelige foredrag om havbruksnæringen, blant annet under fiskerimessen Nor-Fishing. Nylig er jeg også invitert av FHF til å holde innledningsforedrag til temaet velferd på Rensefiskkonferansen i begynnelsen av februar i år. Vår opplevelse er at fiskeoppdrettsnæringen er interessert i å forbedre dyrevelferden, og ser de omdømmemessige utfordringene velferdsutfordringen medfører.

Dyrevernalliansen kommer til å fortsette å tale de stemmeløses sak. La oss alle gå sammen for å nå et felles mål: best mulig fiskevelferd innenfor realistiske rammer.

 

 

Publisert: 13.01.2016, 13.11

Meninger