En dag å feire vaksinering

 Onsdag 20. april er verdens vaksinedag for dyr. Fiskevaksiner utviklet i Norge har vært avgjørende for veksten innen lakseoppdrett globalt.

 Av Johan Kvalheim, adm. dir. MSD Animal Health Norge

Norsk lakseoppdrett har i mange år vært tilnærmet antibiotikafri takket være gode og effektive vaksiner. Norge er verdensledende på utvikling av vaksiner til fisk. En stor satsning innen marin bioteknologi har bidratt til at norsk laks i dag er Norges sunneste husdyr.

Utvikling antibiotika i oppdrettsnæringen

Utvikling antibiotika i oppdrettsnæringen

Norge tok og beholdt ledelsen

Man trodde ikke det var mulig å utvikle vaksiner til fisk, men på begynnelsen på 80-tallet klarte de første pionérene innen marin bioteknologi å utvikle en vaksine mot Hitrasyken, en bakteriesykdom som hadde medført massedød og store tap i oppdrettsanlegg langs hele kysten. Noen år senere ble også en virusvaksine til fisk utviklet.

Nordmenn har god grunn til å være stolt over den forskningen som har blitt og blir utført på vaksiner til fisk her til lands. Dette er fagmiljøer som leverer resultater i internasjonal toppklasse.

Det bergenske gründerselskapet som laget og solgte de første vaksinene eksisterer fremdeles, nå som en del av det internasjonale legemiddelkonsernet MSD Animal Health. I 2015 lanserte de etter mange års arbeid en helt ny vaksine mot pancreas disease (PD) og andre sykdommer som kan ramme laksefisk.

Det faglige arbeidet ble i disse årene styrt fra forskningsavdelingen i Bergen, som siden 2009 har blitt ledet av Dr Petter Frost. Han bidrog også sterkt til utviklingen av den første kommersielle virusvaksinen som ble tilgjengelig til laks (IPN-vaksinen), som ble lansert i 1995.

 

Bergen er vaksinehovedstaden

Antibiotikaforbruk i Norge 2014

Antibiotikaforbruk i Norge 2014

Oppdrett av laks og ørret er Norges viktigste distriktsnæring. God håndtering av biologi og sykdommer er avgjørende for at næringen skal kunne vokse videre. Det er derfor viktig å beholde og bygge videre på den kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom de siste 30 årene rundt utvikling av vaksiner og andre sykdomsforebyggende tiltak.

Bergen er ikke bare verdens laksehovedstad, men også verdens hovedstad på forskning og utvikling av fiskevaksiner. MSD Animal Healths forskning på vaksiner til laksefisk og andre kaldtvannsarter ledes fra vårt kontor i Høyteknologisenteret i Bergen. Fagmiljøene her, og ikke minst klyngen Seafood Innovation Cluster, er viktige arenaer for kunnskapsdeling for å sikre en videre bærekraftig utvikling av havbruksnæringen.

 

Norske næringsklynger

Suksessen til norsk lakseoppdrett handler mye om modige gründere og arbeidsfolk langs kysten som har arbeidet hardt og våget å satse på en ny helt ny næring. Men den handler også om visjonære og hardtarbeidende forskere, dyktige eksportører og innovative utstyrsprodusenter som sammen har skapt næringsklynger som skaper verdier for flere titalls milliarder kroner hvert eneste år.

Det er mange bidragsytere til den norske laksesuksessen, vaksineforskerne her til lands er blant dem.

 

FAKTA VAKSINERING

– 20. april er verdens vaksinedag for vaksinering av dyr

Health for Animals (den globale foreningen for veterinærmedisin) og World Veterinary Association har etablert vaksinedagen for å få økt oppmerksomhet rundt viktigheten av å vaksinere dyr

  • Vaksinering mot dyresykdommer som rabies er viktig for å hindre smitte til mennesker
  • Vaksinering av dyr som brukes i matproduksjon reduserer behovet for legemidler

– WHO (Verdens Helseorganisasjon) har i april en uke med hovedfokus på vaksinering av mennesker

– Rundt 6 millioner liv reddes hvert år takket være vaksinering. Ref WHO

– I overkant av 18 millioner spedbarn årlig får ikke grunnleggende vaksiner

 

FAKTA LAKS OG VAKSINER

– Oppdrettslaks vaksineres mot de viktigste sykdommene

– Vaksinering påvirker ikke matkvalitet eller miljø negativt

– Vaksinering bidrar til mindre behov for antibiotika til sykdomsbehandling

– Det brukes omtrent ikke antibiotika i norsk oppdrettsnæring

– De første fiskevaksinene ble utviklet i norske fagmiljøer

– Det tar normalt 5-15 år å utvikle en ny vaksine til fisk

 

 

 

Publisert: 19.04.2016, 19.25

Meninger