En fornuftig innstilling

Dyrevernalliansen  forteller gjennom «Dyrevernalliansen taler dyrenes sak», at de i samarbeid med fiskeoppdrettere ønsker å fremheve tiltak som bedrer dyrevelferden, samtidig som løsningene må være realistiske for røkteren. Dette er fornuftig.

I innleggene «Dyrevernalliansen utdaterte på oppdrettslaks» og «Rett skal være rett», handler det ikke om at man skal skryte opp næringen, men gi et faglig og helhetlig bilde når det informeres om den slik det er gjort i deres nyhet/informasjonssak. En helhetlig og korrekt fremstilling er å forvente av en fagperson, uansett felt, selv om det er publisert hos en interesseorganisasjon, når saken signeres av en fagperson.

Det er ikke glemt at Dyrevernalliansen er en interesseorganisasjon. Snakk gjerne dyrenes sak. Snakk gjerne faglig også. Alt bunner ned i formidlingen og at det ikke er greit å fremme injurierende usannheter som fakta for egen propaganda.

I Lybæks siste innlegg er det også en mer dempet tone. Det nevnes eksempelvis ingenting om at oppdrettslaksen er syk. Hun retter heller fokus mot problemområdene som er reelle og som forøvrig ikke benektes av næringen. Det påpekes også at Dyrevernalliansen vil jobbe for et felles mål om best mulig fiskevelferd innenfor realistiske rammer.

Hva som menes med realistiske rammer kan spekuleres i, men innstillingen er fornuftig. En slik innstilling kan være fordelsmessig for både dyrevernere og oppdrettere. Ikke minst kan en slik innstilling være bra for laksen og de som skal nyte den i fremtiden. Jeg ser frem til fortsettelsen, og setter med dette punktum for denne debatten fra min side.

Publisert: 13.01.2016, 14.25

Meninger