Et år med paradokser

Norsk Fiskeoppdrett nr 12 er nå under veis til abonnentene. I årets siste leder oppsummerer redaktør  Pål Mugaas Jensen noen av hovedinntrykkene fra 2015. Ledere er også gjengitt under.

Året vi har lagt bak oss har vært et lakseår med paradokser. Prisene har vært gode. Nå når dette skrives like før jul, ser vi at det kun vil være ti-ører som vil skille den gjennomsnittlige lakseprisen i år, kontra i fjor. Ca 40 kr/kg vil man ende på.

Så i praksis vil det bli tangering av fjorårets rekord i moderne laksehistorie.

Det mer bekymringsfulle er at kostnadene også er høyere, og antagelig tilsvarende rekordhøye. Først og fremst skyldes det lusebehandling.

Men om man graver seg inn i tallene vil man se store regionale forskjeller. I sør ble man gjennom våren og sommeren «velsignet» med mye drittvær. Regn og atter regn, gjorde sjøen både kald og fersk langs Vestlandskysten. Lusesituasjonen her har derfor vært meget god. I Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag har den vært til dels ute av kontroll.

Ser man på det totale bildet vil 2015 gå inn i historien som ett av de årene med lavest snittantall lus per fisk. Like fullt har næringen ikke fått så mye pepper for lus som i år.

Det vil også være et av de bedre rømmingsårene, samtidig som opposisjonens rømmingskritikk har vært massiv.

Volumene øker ikke, tvert imot. Forsert og til dels tvangsutslakting på grunn av lus gjør at det blir færre fisk å selge på neste år. Alt tyder derfor på at prisene vil holde seg høye. Samtidig hjelper en lav kronekurs også godt på i oppdretternes lommebøker. Og kronekursen vil etter alle solemerker vedvare svak.

2015 ble også året da Marine Harvest på en måte meldte seg litt ut av oppdrettsnæringen. De meldte seg i alle fall ut av Sjømat Norge, og inn i Norsk Industri. De åpnet egen fôrfabrikk, offentliggjorde bygging av en til, og de ønsker å ta hånd om brønn- og servicebåtdriften i eget rederi.

Hva blir det neste? Ingen skal i alle fall si det ikke er spennende med fiskeoppdrett.

God Jul og takk for det gamle!

I Norsk Fiskeoppdrett nr 12 kan du også lese om bl.a vannbehandling, bekjempelse av lakselus med ultralyd og fagtanker rundt PD-strategien. Pluss mye mer. Klikk på bildet under for å ta en titt på innholdssidene.

NF12_2015_innhold

 

Publisert: 23.12.2015, 15.00

Meninger