Feil strategi mot PD

Det har ved et par anledninger, senest i Intrafish.no sin gjengivelse av NVI sitt syn på ny PD-regulering (29.01.2016), kommet uttalelser om at PD-vaksinering bør frarådes i PD-fri sone. Bakgrunnen for dette synet er antagelsen om at PD-vaksinering kamuflerer en PD-infeksjon.

Vi mener dette synspunktet ikke støttes av vitenskapelige fakta om PD og PD-vaksinen, og at det kan misoppfattes slik at PD-vaksinering er i konflikt med metoder for viruspåvisning og/eller PD-diagnostikk. Det stemmer ikke.

 

PD vaksinen infiserer ikke vertscellene

En viktig forskjell mellom PD-vaksinen og flere virusvaksiner til landdyr, er at virusantigenet i PD-vaksinen er drept mens virusvaksiner til pattedyr ofte er levende attenuert. PD-vaksinen kan derfor ikke infisere vertscellene i fisken og vil i motsetning til ineffektivt virus ikke finnes i målorgan som f.eks. hjerte, muskel eller pankreas.

PD-komponenten i vaksinen befinner seg i en olje-emulsjon, og denne injiseres i bukhulen på fisken. Eventuelle vaksinerester (SAV arvemateriale) er dermed ikke naturlig i nærkontakt med f.eks hjerte, som er det vanligste vevet å ta ut til PCR testing.

Skulle en likevel klare å kontaminere en PCR-prøve med vaksinerester fra bukhulen, så kan virusisolatet i de vaksinene som er på markedet i dag, lett skilles fra alle kjente norske isolater (SAV3 og SAV2) ved hjelp av spesifikk PCR test. Dette er relevant der man utfører screening for påvisning av viruset med PCR og ønsker å skille mellom inaktivert virus fra vaksinen og en infeksjon.

 

Virusutskillelsen er størst før sykdom

En bekjempelsestrategi i en eventuell PD-fri sone som går ut på å fraråde PD-vaksinering er vi sterkt uenig i.  Argumentasjonen til NVI er at siden PD-vaksinering beskytter fisken så vil vaksinering kunne maskere sykdomsutbrudd og følgelig hindre muligheten til å sette inn effektive tiltak, slik som utslakting.

Det er kjent at SAV infeksjon ikke nødvendigvis gir uttalt klinikk, også på uvaksinert fisk. I tillegg har flere vitenskapelige studier vist at virusutskillelsen er mest effektiv før klinisk sykdom.

Når klinisk PD først er manifestert, diagnose bekreftet og tiltak skal settes inn, har fisken allerede spredt virus i lengre tid og skaden har i stor grad allerede skjedd.

 

Vaksinering reduserer spredning

Ønsker man å oppdage viruset/infeksjonen på et tidlig stadium, bør det gjøres ved aktiv screening der størrelse på prøveuttakene er basert på relevant statistikk, ikke ved å vente på at fisk skal bli påviselig PD-syk.

Ved virussykdommer er vaksinering normalt blant de viktigste tiltakene som kan foretas for å begrense smitte. Det gjelder sykdommer både hos mennesker og dyr.

Det er dokumentert at PD-vaksinering reduserer virusspredning dersom fisken blir infisert. Og effekten øker med økende vaksineringsgrad.

Skal man redusere risikoen for spredning av PD-virus både innenfor og utenfor eventuelle PD-soner, er ikke løsningen å la være å iverksette et sykdomsforebyggende tiltak som å vaksinere fisken. Tvert imot – vaksinering mot PD er et av de viktigste verktøyene vi har og burde i langt større grad vært brukt for å bremse spredningen av PD-viruset nordover.

 

Publisert: 04.02.2016, 10.27

Meninger