Hva Sysler de med i BT?

Bergens Tidende hadde stått seg på bedre faktasjekk når de tar kostnadene med å sende to mann til den andre siden av kloden for å skrive om laks.

Kommentar av Gustav-Erik Blaalid, ansvarlig redaktør i Salmonview Media Group

Noe forundret leser vi en 10 siders reportasje i Bergens Tidenes Magasin-utgave om lakseoppdrett i Chile. Etter noen år i bransjen, og med egen medievirksomhet i Chile, tør vi påstå at vi kjenner forholdene i chilensk oppdrettsindustri rimelig godt. På denne bakgrunn mener jeg BT og journalist Lars Kvamme hadde stått seg på å være litt mindre opptatt av å regissere sin egen sensasjon, og mer opptatt av fakta. Spesielt ettersom Bergens Tidende (Schibsted) driver sitt eget fagforlag Sysla hvor laksenæringen inngår som et satsingsområde.

Min skepsis blir bekreftet allerede av å lese tittelen: «Laks i krise». Jeg blir enda mer skeptisk etter å ha lest ingressen: «Chile kopierte den norske oppdrettsnæringen. Men etter 20 år med enorm vekst taper chilenerne penger på hver eneste laks de selger. Nå forlater nordmennene landet».

For det første: begrepet krise er rett og slett ikke relevant i denne sammenhengen. Det er ingen krise i Chiles laksenæring med mindre man har et nevrotisk forhold til problemer i sin alminnelighet. For det andre er det ikke riktig at alle som produserer laks i Chile taper penger, selv om flertallet av produsentene gjør det, og for det tredje er det slett ikke riktig at «nordmenn forlater landet».

Etter å ha skrevet de 28 første ordene i en reportasje over 10 tabloid-sider, presterer journalist Lars Kvamme det kunststykke å fremsette tre åpenbare feil. Godt gjort, i et avishus som holder seg med eget fagforlag som skal ha greie på laksenæringen.

Krise

Hva er en krise? Når er det krise? Jeg tror at redaksjonen rundt Lars Kvamme bør begynne et sted. Hvorfor ikke med en avklaring av begrepet krise, og når det er riktig å bruke begrepet? De har jo sin egen arbeidsplass som laboratorium. Når BT reduserer redaksjonen med 10 prosent, er det krise? Hva med en halvering? Er det krise? Eller som nå, da eierne av BT varsler at 30 redaksjonelle medarbeidere, av 130 må gå i det som er tredje (?) runde med nedbemanning. Her overlater jeg til BT-redaksjonen å jobber videre med utfordringen. Jeg vil bruke mer tid på de to neste påstandene fra Lars Kvamme.

Nordmennene rømmer landet

«Nå forlater nordmennene landet» skriver Lars Kvamme. Nei de gjør ikke det. Marine Harvest, den største «norske» aktøren i Chile, melder at de ser store muligheter i Chile. Undertegnede er selv gjennom medieselskapet Salmonexpert SpA en norsk aktør i Chile. Jeg har ikke pakket kofferten, og har heller ingen planer om å gjøre det. På 5 år har Norsk Fiskeoppdrett fra hovedkontoret i Bergen bygget opp et medieselskap med 7 ansatte i Puerto Montt i Chile. Eksemplene Kvamme bruker på at nordmenn forlater landet er at Cermaq og Ewos har blitt solgt i løpet av det siste året. At Cermaq ble solgt til japanerne har ingenting med forholdene i Chile å gjøre. I så fall må det være at Mitsubishi ser store muligheter i Chile. Cermaq sin største og sterkeste base er nemlig i Chile – ikke i Norge. At Ewos ble solgt til amerikanske Cargill har heller ikke noe med forholdene i Chile å gjøre. Dersom Lars Kvamme kan opplyse meg om hvilke nordmenn som forlater landet, hadde det vært fint. Jeg kjenner ingen.

Taper penger

Chiles lakseindustri har i flere år vært i en vanskelig situasjon. Den store endringen i Chile kom i 2007/2008 da fiskesykdommen ILA nærmest gjorde kort prosess med en hel næring. Den gangen var det helt på sin plass å bruke ordet krise. Produksjonsvolumet ble iløpet av de neste to årene redusert med over 70 prosent. Tusentalls mennesker mistet jobbene sine. Krisen førte til en rekke endringer i lovverket, og for første gang kom virkelig myndighetene på banen som en aktør. Siden har produksjonen tatt seg opp igjen, men er ennå langt fra toppåret 2007. Og ja, næringen i Chile har i likhet med næringen i Norge en rekke utfordringer. En av de største, her som der, er lus. Så kommer en rekke sykdommer. At de har en ukritisk omgang med bruk av antibiotika i Chile, er også en stor utfordring. Men at supermarkedskjeder i USA bruker dette mot næringen i Chile, betyr ikke annet enn at de får norsk laks billigere enn chilensk laks, godt hjulpet av valutasituasjonen og ikke det faktum at de bruker antibiotika, og at næringen i Norge ikke gjør det. Personlig ville jeg likt situasjonen bedre om det virkelig var slik.

Publisert: 13.01.2016, 12.13

Meninger