Per kaster seg ut i et bukkeritt

Fiskeri og havbruksnæringen har fått en politisk A-kjendis som statsråd. Men om Per Sandberg vil bety et fremskritt for næringen er høyst usikkert. Til det er næringen for ukjent for ham. Kanskje vil han oppleve at læringskurven blir som et bukkeritt over Gjende. Bratt på alle kanter.

Aspakers avgang var ventet. At ministerstolen skulle bli besatt av Per Sandberg var derimot totalt ut av det blå.

Per Sandberg har ikke trått sine barnesko på et fiskemottak. Opprinnelig kommer han fra den kommunen i Nord-Trøndelag som er størst på korn og nest størst på svin: Levanger.  Kommunen har riktignok et settefiskanlegg, men noen fiskerikommune er det ei.

Nå bor han imidlertid på Senja, der fiskelukten antagelig er noe sterkere.

Før onsdag kunne han nok svært lite om fisk. Og da han rett etter utnevnelsen fikk spørsmål om dette var drømmejobben, dro han på det og ble svært så ullen til han å være. Man var fristet til å si; Per du lyver. Selvsagt var det ikke drømmejobben. Den fikk Sylvi Listhaug. Men det skal sies at tonen hadde fått en litt annen lyd da han noe senere på kvelden i Dagsrevyen,  ble spurt på nytt. Kanskje hadde han lært ett og annet gjennom dagen?

Om hans på forhånd manglede interesse for fiskeri og havbruksnæringen, faktisk er en ulempe, kan jo diskuteres. Hans møte med den norske sjømatnæringen kommer nok til å bli en bratt reise i inntrykk og ny kunnskap. Forhåpentlig vil han bli i stand til å kunne se bransjen litt i perspektiv.

Nå er det jo knapt noe departement som er så påvirket av sine forvaltningsstøtte-enheter som Fiskeridepartementet. Hva for eksempel Mattilsynet eller Havforskningsinstituttet mener om en del saker, blir sterkt førende.

Dessuten har departementet nylig lagt frem to stortingsmeldinger, som også legger sterke føringer for hva man vil mene og gjøre på et overordnet plan de neste årene. Handlingsrommet for den nye minister blir derfor begrenset.

Havbruksnæringen ønsker og trenger sårt ny vekst. Slik de politiske rammevilkårene er nå er det svært vanskelig å få til.

Mye står og faller på lus.

Noe av det første Sandberg bør gjøre er å sette seg ned med næringen og spørre dem hva kan departementet gjøre for at denne hindringen skal kunne valses ned, og vi kan komme oss ut av den stagnasjonen det er på volumsiden.

Lusesituasjonen for havbruksnæringen nå kan sammenlignes med hva finanskrisen var for bankverdenen for seks-syv år siden. Da stilte regjeringen opp med pakker og gullkort. Lusesituasjonen er så truende for oppdrettsnæringens fremtidige lønnsomhet, at det ikke ville vært unaturlig om man også kom med en pakke av ulike tiltak for trygge aktørene gjennom et rufsete farvann.

Per Sandberg er en som ikke pleier legge bånd på sine meninger. Så en politisk ukorrekt fiskeriminister vil i alle fall vi i pressen synes godt om. Og mulig kan den den motvillige fiskeriminister ende med å se lyset i husan, og bli en sann berger av næringen.

Tør du Per?

Publisert: 18.12.2015, 08.57

Meninger