Rett skal være rett

Når en feilinformerer offentlig, må man både tåle og forvente at utvidet og rettledende informasjon kommer på bordet.

Susann Lybæk hentyder i innlegget «Grove påstander uten begrunnelse», som er et tilsvar på kommentaren «Dyrevernalliansen utdaterte på oppdrettslaks», at det er vanskelig å se hva som er feil og kunnskapsløst med deres artikkel. Under kommer en kort oppsummering.

For det første reagerer jeg på stemplingen av at all oppdrettslaksen skal være syk. Det er feil. Når det kommer til parasitter er det veldig lite kontroversielt å hevde at vill fisk, både laks og andre fiskeslag, har adskillig flere parasitter enn det oppdrettslaksen har. Slik det er for dyr i landbruket også.

For det andre gikk min kritikk på at det negative bildet som ble presentert, var svært lite nyansert. Er målet en informasjonsartikkel, slik Lybæk i tilsvaret påpeker, bør man få frem hele sannheten og ikke bare deler av den.

For det tredje er det både grovt og på grensen til injurierende overfor oppdretterne, når Lybæk påstår at oppdretterne nærmest bevisst sulter rensefisken til døde. Hadde Lybæk fulgt med på hva som skjer i næringen, og sett det enorme arbeidet som gjøres i rensefiskens ånd, hadde hun visst at denne påstanden er helt gal og derav mener jeg det er kunnskapsløst.

For det fjerde mener jeg at påstanden om at man i stedet for laks kan spise linfrø, valnøtter og alger, for å få i seg nok Omega 3, i beste fall kan karakteriseres som naiv.

Igjen, linfrø og valnøtter inneholder kortkjedet omega-3, som helt riktig kan omdannes til langkjedete omega 3-fettsyrer som EPA og DHA i kroppen, men denne prosessen er så ineffektiv at det anbefales å spise mat som inneholder EPA og DHA, for å få behovet dekket.

Alger derimot, inneholder helt riktig EPA og DHA, men i valget mellom en algesmoothie og et stykke laks, velger de fleste av oss laks. Dels fordi laks er langt mer tilgjengelig, dels fordi de fleste av oss aksepterer at vi mennesker fra naturens side har en kost bestående av blant annet kjøtt og fisk, og ikke minst fordi de fleste av oss nok synes et stykke laks smaker bedre enn alger.

Det er ikke realistisk å få folk flest til å bli veganere, derfor mener jeg det er kunnskapsløst å tro det motsatte.

Avslutningsvis vet jeg ikke om jeg skal være beæret eller forarget over å bli fremstilt som «representant for næringen». Galt er det likefullt. Min rolle som journalist i et uavhengig medium, redigert etter vanlige presseetiske normer, er å formidle det som til daglig skjer i og rundt næringen både på godt og vondt.

Mitt formål med kommentaren er at rett skal være rett. Det må også gjelde de som ikke synes matproduksjon basert på dyr allerede i utgangspunktet er en uting. Når en feilinformerer offentlig, må man både tåle og forvente at utvidet og rettledende informasjon kommer på bordet.

Publisert: 11.01.2016, 10.48

Meninger