Sirkelargumentasjon fra Miljøvernforbundet

Erling Flaa i Norges Miljøvernforbund har på kyst.no svart på mitt spørsmål om å dokumentere påstandene om hvor farlig og forurensende norsk laks er. Han vil da «spesielt nevne» (Flaas egne ord) en «faktarapport». Det viser seg at rapporten er fem år gammel og at det er Miljøvernforbundet selv som har skrevet den.

Les også: Oppdrettslaks og kunnskapsløshet?

Sirkelargumentasjonen er komplett ved at han også henviser og siterer fra avisinnlegg fra andre oppdrettsmotstandere – som om det skulle være forskning. At Miljøvernforbundet anser dette som dokumentasjon, er forsåvidt oppklarende og gir liten grunn til ytterligere kommentarer.

Flaa peker videre på laboratorieforsøkene ved IRIS som viser at reker kan ta skade av kitinsyntesehemmere, et par legemidler mot lakselus. Forsøkene viser forsåvidt at legemidlene virker. De hemmer skallskiftet, slik det er designet og godkjent for å gjøre. Lakselusa er et krepsdyr. IRIS-forsøkene er imidlertid ikke dokumentasjon på at rekebestandene langs kysten blir borte på grunn av dem.

Les også: – Kunnskapsløst om laks

La det være sagt at næringen ikke skal bagatellisere mulige miljøeffekter av de nevnte legemidlene. Det er én av årsakene til at man forsøker å være tilbakeholden med å bruke dem. Vi er helt på linje med myndighetene som mener at lakselus er den største utfordringen for næringen, og derfor settes det inn store ressurser for å få fram flere virkemidler og helst bort fra bruken av legemidler. På sikt er målet å bruke rensefisk og andre ikke-medikamentelle metoder som kan bidra til å holde vedvarene lave lusenivåer i anleggene.

Så kan vi nok en gang forklare Miljøvernforbundet at avføring fra mennesker og fisk er to forskjellige ting, at kloakk ugjør en hygienerisiko mens utslipp fra fisk i havet ikke gjør det. Følger Miljøvernforbundet egen logikk, er det bare et tidsspørsmål før de fremsetter krav om at alle etterlatenskaper etter de store mengdene av skrei, sild og makrell langs kysten må legges i rør. Vi snakker om en enorm biomasse av fisk som er anslagsvis åtte ganger større enn all laks som produseres i Norge gjennom et år.

Publisert: 24.11.2015, 13.36

Meninger