– Sjømat Norge viser en total mangel på forståelse for dagens meget utfordrende resistenssituasjon

Brev til Fiskeriministeren: 

Tilbaketrekking av forskrift om: auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015

Vi viser til Sjømat Norges årsmøtekonferanse den 6. april, samt dagens (7. april 2016) enstemmige vedtak på organisasjonens generalforsamling, om å kreve ordinære lusegrenser på 0,5 lus/fisk uten noen begrensning i antall medikamentelle behandlinger. Da grensen på 0,2 lus, overholdt med maksimalt 2 medikamentelle behandlinger, ble diskutert på konferansen, gav du uttrykk for at du trodde at de oppdretterne som søkte under disse forutsetningene faktisk mente at de kunne oppnå dette. Gjennom gårsdagens enstemmige (!) vedtak på generalforsamlingen er det tydeliggjort at ingen av Sjømat Norges medlemmer mener å kunne oppfylle vilkårene.

Gjennom forslaget viser Sjømat Norge en total mangel på forståelse for dagens meget utfordrende resistenssituasjon. Forslaget neglisjerer også kapasitetsøkningens kongstanke – nemlig at produktet av antall søknader om 5 % vekst og lusegrense på 0,2 lus ville gi en nødvendig reduksjon i totalproduksjonen av lakselus i norsk oppdrettsindustri.

Sjømat Norge har med dagens vedtak bekreftet at formålet med forskriften ikke kan oppnås. Vi ber deg derfor om å trekke denne forskriften umiddelbart, samt å trekke tilbake eventuelt innvilgede kapasitetsøkninger.

Publisert: 08.04.2016, 08.06

Meninger