– Sjømateksporten blir stadig viktigere for norsk økonomi

Det er gode tider for eksportrettet næringsliv. Norsk sjømateksport opplevde nok et rekordår i 2015, med en eksport tilsvarende 74,5 milliarder kroner. Det er opp 8 prosent fra det tidligere rekordåret 2014. I tillegg har vi allerede sett at veksten fortsetter i 2016: I februar økte eksportverdien med hele 29 prosent fra samme måned i 2015.

Disse tallene viser at det ikke er tvil om at norsk fisk og sjømatindustri er i ferd med å bli en viktig motor i omstillingen av Norge. Vi produserer nå mer enn 35 millioner daglige fiskemåltider, og selv om nordmenn er glad i sin fisk er eksportmarkedene helt avgjørende for denne verdiskapingen.

Er i fremvekst

EU er vårt viktigste eksportmarked for fisk, med en eksport til en verdi av om lag 50 milliarder kroner. Men Asia og andre «nye markeder» er i fremvekst. Bare i Asia har vi sett en økning i salg av laks fra 2014 til 2015 med over 15 prosent. Vi kompletterer også verdikjeden innen sjømat med økt eksport fra leverandørindustrien. Hele kunnskapsklyngen øker sin eksportverdi og også her blir Asia et stadig viktigere marked. Asia er i dag det nest viktigste sjømatmarkedet, etter Europa.

Selv om det stadig blir kortere avstand fra norske fiskevær til kresne kunder verden over, er det helt avgjørende at den norske regjeringen er frempå også overfor det asiatiske markedet. Statsminister Erna Solberg er i disse dager i Asia for å promotere Norge og norsk næringsliv. Det går naturlig nok mye i fisk, men Asia er også et voksende marked for andre eksportbedrifter i Norge.

Tjenesteeksporten til Asia er høy, blant annet innen maritim sektor og telecom. I tillegg omsatte norskkontrollerte foretak i Asia for nesten 170 mrd. kroner i 2014, og hadde over 60 000 sysselsatte. Fastlandseksporten av varer til Asia økte med 10 mrd. kroner i fjor. Økningen var større enn til noen annen region.

Nye markeder som Asia er med andre ord av vesentlig betydning for norsk næringsliv. Det vil de være i fremtiden også. Derfor er det gledelig å se at regjeringen fortsetter å legge forholdene til rette. Slik bidrar vi til vekst i næringslivet, og slik sikrer vi at norsk økonomi står bedre rustet i omstillingsfasen vi nå er inne i.

Publisert: 14.04.2016, 08.54

Meninger