Slinde om Kjersti Sandviks bok: Et velskrevet ”eventyr”

Pensjonert professor og tidligere forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, Erik Slinde, har lest Kjersti Sandviks bok «Under Overflaten – En skitten historie om det norske lakseeventyret». Under kan du lese hva han mener om boken.

 

Det er et velskrevet ”eventyr” om norsk lakseoppdrett Kjersti Sandvik, journalist i Fiskribladet/Fiskaren, har satt sammen ut fra sin erfaring gjennom mange år. Jeg kjenner meg godt igjen i dette eventyret som  anbefales på det varmeste som lesning i påsken. Dette er en god ”kriminalhistorie”. Mange er navngitt, og mange er ikke nevnt. Noen ganske få får positiv omtale, og noen omtales som totalt kunnskapsløse, til dels naive eller pengegriske. Det er heldigvis bare fisken som dør, men det gjør 20% av laksen i dag. Av lusespiserne blir alle borte. Gift forekommer i store mengder, men det er uklart hvor mye som blir spist og hvor mye store og små kan tåle. Her er fagmiljøene uenige, og NIFES er her kjøpt og betalt av Fiskeridepartementet og oppdretterne til å fortelle at alt er bra.

  • Jeg kjenner meg godt igjen i dette eventyret som  anbefales på det varmeste som lesning i påsken.

Boka omhandler de politiske og sosiale endringer i løpet av de siste 25 år av det norske ”lakseeventyret”. Kjersti Sandvik har satt sammen de fakta hun har valgt ut på en særdeles god måte. Hun forteller om de mange opplevelser hun har hatt som journalist i møte med mange av de som er sentrale personer innen dagens fiskeoppdrett. Dette gir god bakgrunn for  å forstå hvor dagens oppdrettsnæring står.

De som håper på å få lese noe om hvordan norsk fiskeoppdrett kom i gang, og om kunnskapens betydning for næringen, vil bli skuffet. Snarere får en et innblikk i hvor mangelfull vår kunnskap om norsk fiskeoppdrett er, og hvordan denne mangel er blitt brukt til å fremme økonomisk utbytte for noen og falitt for andre. Så vel politikere som økonomer har melt sin egen kake. De som har prøvd å styre og regjere har blitt spilt ut over sidelinjen på grunn av manglende fakta, eller manglende kunnskap eller evne til å forstå hva som foregår.

  • De som håper på å få lese noe om hvordan norsk fiskeoppdrett kom i gang, og om kunnskapens betydning for næringen, vil bli skuffet

Dagens oppdrett er i vansker, og leser en om hvordan det gikk i Chile og sammenligner med situasjonen i Norge nå, ser en uhyggelig mange likhetstegn. Det er kanskje lurt å selge aksjene i oppdrett nå mens prisene ennå er gode? Det urovekkende er at verken Fiskeridepartementet, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet eller fagmiljøer har noen løsninger på de oppgaver som ligger foran oss. Mye av det som har foregått frem til i dag beskrives også som korrupt uten at dette ordet brukes. Riksrevisjonen har avlagt sin rapport om mye av det negative i norsk fiskeoppdrett, men det har ikke hatt virkning. Forskningsmiljøene ”styres” av oppdrettsinteressene ved FHF, og til og med Norges Forskningsråd gir penger til prosjekter som har som mål å vise at alt er bra.

  • Når det gjelder hennes genetiske kunnskaper og forståelse, kan det opplyses at det ikke finnes noen oppdrettsgener, og alle gener som er i norsk oppdrettslaks er fra norske elver.

Kjersti Sandvik omtaler rømming og lakselus som de to store problemene i oppdrettsnæringen. At vi trenger en løsning på problemet lakselus er klart, og hennes beskrivelse av problemet er fullt ut dekkende. Når det gjelder hennes genetiske kunnskaper og forståelse, kan det opplyses at det ikke finnes noen oppdrettsgener, og alle gener som er i norsk oppdrettslaks er fra norske elver.

Oppdrett er viktig for Norge, men som næringsmiddel i en sulten verden er 1.3 millioner tonn mat for lite å regne. Likevel er Kjersti Sandvik sine betraktninger om fôrsituasjonen og giftstoffer i fôr svært verdifulle, og det som hun har satt sammen av informasjon er vel verdt å lese.

  • For de som er tilknyttet næringen bør den være obligatorisk lesning, for andre gir den Kjersti Sandvik sitt syn på norsk oppdrettsnæring og et godt grunnlag for debatt.

Hvor går veien videre for norsk oppdrett? Det vet ingen, men du kan selv gjøre deg opp en mening om det ved  lese boken. For de som er tilknyttet næringen bør den være obligatorisk lesning, for andre gir den Kjersti Sandvik sitt syn på norsk oppdrettsnæring og et godt grunnlag for debatt.

Publisert: 24.02.2016, 09.38

Meninger