Laks som hopper

Hvorfor bli salmonpartner?

Leser målgruppene deres Kyst.no?
Vil dere vise at kunnskap innen havbruk teller for dere? Salmonpartners har kunnskap, interesse og engasjement innen havbruk, og de:

  • Er til stede for over 26 000 som i løpet av en måneds tid leser Kyst.no.*
  • Bruker salmonjobs stillingsannonser for å rekruttere kunnskapsrike og oppdaterte medarbeidere og ledere.
  • Bidrar til deling av kunnskap gjennom salmonshare annonseartikler, om de ønsker det.
  • Har mulighet til å spare tid og penger ved å redusere gjentagende administrasjonsoppgaver.
  • Bruker nye muligheter til brukervennlig kommunikasjon med viktige målgrupper innen havbruk.

Synlige og lett tilgjengelige for de som er interesserte i havbruk
Salmonpartners logoer plasseres på forsiden til Kyst.no, og klikk leder inn til partnerens egen samleside. Her samles partnerens publiserte salmonshares, aktuelle salmonjobs og en kort presentasjon av partneren.

Vi vil lenke til partnerens ulike, aktuelle kontaktpunkter, for eksempel salmonpartners nettsted, sosiale medier, YouTube-kanal, bedriftsblogg, nettbutikk, aktuelle kontaktpersoner, påmelding til nyhetsbrev, kurs, konferanser, seminarer og lignende.

Salmonpartners får en egen side som kan bli en nyttig kilde til informasjon for partnerens målgrupper som finnes blant Kyst.no sine over 26 000 unike, månedlige brukere.*

Om du klikker på logoen Norsk Fiskeoppdrett i partnerboksen øverst til høyre her i vår salmonshare annonseartikkel som du leser nå, finner du Norsk Fiskeoppdrett sin partnerside. Her finner du våre salmonshares og utvalgte kontaktpunkter. Utlyste salmonjobs ville vært samlet her også, dersom vi hadde noen ledige stillinger. 

Fleksible kommunikasjonsløsninger med muligheter til å spare tid og penger
Vi skreddersyr avtaler for våre salmonpartners, avtaler som er fleksible og tilpasset partnerens behov over noe tid. Slik kan vi tilby bruk av salmonjobs og salmonshares til spesielt gunstige priser, og i tillegg får vi fokusert bedre på det som teller, å løse kommunikasjonsoppgavene til de ulike målgruppene.

Ved å redusere tidsbruk til gjentagende prisspørsmål, budsjettering og administrative oppgaver, kan vi redusere kostnader og bruke tiden vår til å arbeide mer det som teller, å nå våre målgrupper med interessant informasjon på en god måte der de er.

Kommuniserer dere med målgrupper innen havbruk?
Hvilke kommunikasjonsbehov har dere? Vennligst ta kontakt med Salmonarena Manager, så setter vi opp tilbud tilpasset deres behov.

*Måling i Google Analytics i perioden 28. mars – 27. april.

Del dette

Kontakt Salmonarena Manager (SAM)
Kjersti Marie Grinde på kjersti@kyst.no
eller telefon 95 88 66 09
for mer informasjon eller et tilbud tilpasset deres behov.

Salmonjobs stillingsannonser og salmonshare annonseartikler er selvstendige annonseprodukter som kan brukes både av salmonpartners og andre. 

Følg oss: