Fra Blom Fiskeoppdrett.
Fra Blom Fiskeoppdrett.

Hvorfor bruke salmonjobs stillingsannonsetjeneste?

Å rekruttere nye medarbeidere eller ledere med riktig kompetanse, engasjement og interesse, krever kunnskap og presisjon. Det er viktig med god forståelse og formidling av hvilke arbeidsoppgaver og arbeidsmål det søkes hjelp til å løse, og det gjelder å finne frem til relevante, potensielle søkere.

Det kan være kostbart å bomme på de du aller helst skulle hatt som medarbeidere eller ledere, samtidig er det uheldig å favne for vidt, for det koster i tid til behandling av søkere, samt skuffelse for søkere som har investert tid og forhåpninger i en stilling de har fått inntrykk av at passet for dem.

Fiske i «merden»?
Fagmedier har lesere som ønsker å holde seg oppdaterte innenfor sine fagfelt. Å henvende seg direkte til dem i «deres» medium er ikke bare treffsikkert, men signaliserer tydelig at arbeidsgiver er interessert i å ansette noen som holder seg oppdatert innen bransjen og viktige fagområder.

Om kunnskap om havbruk teller, er «merden» Kyst.no, et godt valg. En stillingsannonse på Kyst.no er en godt synlig og direkte henvendelse til de som har kunnskap, interesse, engasjement, nettverk og erfaring innenfor en rekke fagfelt som oppdrett, akvakultur, fiskehelse, biologi, teknologi, økonomi og ledelse.

SJ august

Også utenfor «merden» med SalmonSoMe promotering i sosiale medier
Som en tilleggstjeneste til salmonjobs stillingsannonser på Kyst.no, kan vi også hjelpe deg å nå relevante målgrupper på Facebook og Twitter. Denne muligheten styrker kommunikasjonen og distribusjonen overfor både kjernemålgruppen til Kyst.no og andre målgrupper som vi kan invitere inn til arbeid i havbruksnæringen. Hvorfor ikke prøve en flott Facebook kanvasannonse med bilder som gir et innblikk i arbeidet og miljøet deres? Vi kan lage og distribuere den for deg.

For felles læring deler vi kunnskap om resultatene fra våre aktiviteter med våre oppdragsgivere.

Fordi kunnskap teller 
Havbruksnæringen har viktige samfunnsoppgaver og stort samfunnsansvar, og salmonjobs er til for å styrke og effektivisere den kunnskapsintensive og viktige havbruksnæringens rekrutteringsarbeid. Flinke folk trengs for å få frem fin og frisk fisk.

Del dette

 

Vil du prøve salmonjobs stillingsannonsering?

Vennligst send stillingsannonsetekst og bedriftslogo eller forespørsel til kjersti@kyst.no, og motta et tilpasset tilbud.

Salmonjobs stillingsannonser og salmonshare annonseartikler er selvstendige annonseprodukter som kan brukes både av salmonpartners og andre. 

 

Følg oss: