Opdrettsanlegg

Hvorfor bruke nye salmonshare annonseartikkel?

I en næring i rivende utvikling, med stort ansvar, viktige oppgaver, høy innovasjonstakt og mye forskningsarbeid innen ulike fagfelt, har vi behov for å finne sammen for å utveksle kunnskap og idèer. Norsk Fiskeoppdrett har hentet inn, undersøkt og formidlet kunnskap og nyheter om havbruk i 40 år, og dette er og blir kjernen i alt vi gjør.

Kommunikasjonsteknologien er i en rivende utvikling, akkurat som havbruket
– og vi spurte oss selv om vi kan løse kommunikasjonsoppgaver for havbruksnæringen enda bedre? Ja, det kan vi, mener vi – og i løpet av to-tre måneder, utviklet vi salmonarena til bruk for bedrifter, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner innen havbruk som har kommunikasjonsbehov til potensielle nye og eksisterende kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere som alle finnes blant Kyst.no sine mange lojale lesere. Vi videreutviklet salmonjobs stillingsannonsetjeneste og utviklet salmonshare innholdsmarkedsføring og profilering av salmonpartners.

Det du leser akkurat nå, er en salmonshare annonseartikkel.
En salmonshare er innholdsmarkedsføring, et annonseprodukt i et artikkelformat som gjør det enklere å formidle komplekse budskap på en forståelig og spennende måte. Innholdsmarkedsføring skal være nyttig i seg selv for din målgruppe, og kan publiseres i egne eller kjøpte kanaler.

En salmonshare vil som regel bestå av tekst og bilder. Illustrasjoner, presentasjoner og video, kan også publiseres. Annonsørens logo og ett eller flere nyttige kontaktpunkter, hører også med. Salmonshares er tydelig merket som betalt innhold, men de skal godkjennes av Norsk Fiskeoppdrett AS før publisering.

En salmonshare kan være lang eller kort, men vi anbefaler at maksimalt ett til tre poenger kommer frem i en salmonshare. Salmonshares bør være godt tilpasset din målgruppe, anrettes i passelige porsjoner og serveres med jevne mellomrom. Innholdsmarkedsføring kan være en verdifull støtte i informasjons- og beslutningsprosesser.

Salmonshares kan brukes til å:

  • Dele kunnskap om deres arbeid, utvikling, problemløsning, erfaringer, innovasjon og forskning.
  • Gi enda flere et bedre innblikk i hvorfor og hvordan dere arbeider og hva dere bidrar til.
  • Invitere potensielle nye medarbeidere til å bli bedre kjent med bedrifters arbeid, miljø og lokalmiljø.
  • Invitere til seminarer, konferanser, messer eller annet som arrangeres – eller dele utbytter fra dem.
    – på salmonarena er det er rom for stort og smått til nytte og glede for de som arbeider innen havbruk.

Hvor distribueres og samles salmonshares?
Salmonshares publiseres på salmonarena og i våre tilhørende sosiale mediekanaler, gjerne målrettet til relevante målgrupper. Salmonshares og aktuelle salmonjobs fra våre salmonpartners, samles også på deres partnerside. Vi kan velge både vide og snevre, lokale og internasjonale, nedslagsfelt. Det handler om å bli lett tilgjengelig og interessant for relevante målgrupper der de er.

Det er med stor glede vi kan presentere våre første salmonpartners, Ryfylke Rensefisk AS og Hallgeir Solberg AS! Solberg forteller ved hjelp av salmonshare innholdsmarkedsføring om hvorfor han arbeider med å redusere trusler mot fiskehelsen som ligger gjemt i groe, samt målet om å gjøre avfall og slam om til «blågrønt gull».

Del dette

Kontakt Salmonarena Manager (SAM)
Kjersti Marie Grinde på kjersti@kyst.no
eller telefon 95 88 66 09 for mer informasjon eller et godt lanseringstilbud.

Salmonjobs og salmonshares er selvstendige annonseprodukter som kan brukes av både salmonpartners og andre. 

Følg oss: