VL2_7914 Cargill

RAS-fôr som gir mindre belastning på anlegget

Høy tilvekst. Lav fôrfaktor. Et balansert proteinnivå som gjør at mest mulig av fôret blir igjen i fisken. EWOS CLEAR gir sunn fisk og reduserer belastningen på biofiltrene i resirkuleringsanlegg.

Tor Egil Skår Cargill

Tor Egil Skår, produktsjef settefisk og økologiske fôr.

I hovedsak er alle nye settefiskanlegg i Norge basert på resirkulering, og det er økt etterspørsel etter RAS-fôr. RAS-anleggene bruker lite nytt vann og kan plasseres nesten hvor som helst i landet.

– Vårt nye fôr, EWOS CLEAR, er designet for å gi RAS-anlegg best mulig ytelse. En av egenskapene er en mer stabil faeces som lettere fanges opp i partikkelfilteret, sier Tor Egil Skår, produktsjef settefisk og økologiske fôr i Cargill.

Stabilitets-eksperiment: Grafen viser partikkelstørrelse på faeces like etter fôring. Fisken ble fôret med flere typer dietter, og deretter ble faeces fra fisken kjørt gjennom en lasermaskin som målte partikkelstørrelsen. Vi ser at fôr D har større og mer stabil faeces. Dette er implementert i det nye RAS-fôret EWOS CLEAR.

Redusert belastning
Et optimalt forhold mellom energi og protein i fôret er viktig for å minimere tilførsel av nitrogen til systemet.

– Derfor må vi sørge for at så mye som mulig av proteinene i fôret blir tatt opp og brukt til fiskens vekst. På den måten kan vi redusere mengden nitrogen som skilles ut fra fisken til vannet, og dermed redusere belastningen på biofiltrene i anlegget.

Ved Cargill Innovation Centre i Dirdal (tidligere EWOS Innovation) er det gjort utallige tester for å finne den beste kombinasjonen av råvarer. Fisken klarer ikke å ta opp alt protein i fôret, derfor har det vært så viktig å finne den rette balansen i EWOS CLEAR.

Balansert proteinnivå
– Vi har balansert proteinnivået i fôret slik at mest mulig protein tas opp av fisken og ikke blir til avføring eller slam, sier Skår.

Han legger til at resirkuleringsfôret også kan benyttes i vanlige gjennomstrømningsanlegg. Stabil faeces er lettere å samle opp og kan gi mindre utslipp i fjordsystemet. Det kan kanskje i neste omgang gi muligheter til å øke produksjonen.

I Dirdal er det et team på fire forskere som har utviklet det nye fôret. De har kompetanse innen fiskeernæring, fiskehelse, datamodellering og prosessteknologi.

– Det er utviklet en modell som gjør at vi kan anslå hvordan et fôr vil opptre i alle typer RAS-anlegg når vi vet hvordan det er designet. For eksempel kapasitet til å fjerne partikler, næringsstoffer og CO2 fra vannet og evnen til å tilføre oksygen, sier en av de fire forskerne, Terje Utne.

Terje Utne Cargill

Terje Utne, forsker ved Cargill Innovation Centre.

Den nye modellen gjør at vi kan anslå hvordan et fôr vil opptre i alle typer RAS-anlegg. – Terje Utne.

Lite lekkasje
De har analysert både fôr, fisk og faeces og målt fett, protein, flere mineraler, energi, støv, fuktighet etc. På denne måten kan de holde oversikt over hvor det blir av alle bestanddelene i fôret.

– Hvis disse ikke er i fisk eller avføring, vet vi at de er oppløst i vannet. I tillegg har flere tekniske aspekter ved både fôr og avføring vært i søkelyset. Fôret som nå lanseres har en veldig god teknisk kvalitet som gir minst mulig støv og lekkasje av næringsstoffer fra pelletene til vannet, sier Utne.

Han legger vekt på at den nye RAS-modellen er et ekstremt kraftig verktøy som vil være viktig for videre utvikling av denne typen fôr.

– RAS-anlegg er i rask utvikling, og ved å endre parameterne i modellen, kan vi hele tiden tilpasse våre fôr til utviklingen innen RAS-teknologi.

Nytt resirkuleringsfôr:Cargill logo klar

  • EWOS CLEAR 15 (2,2 mm)
  • EWOS CLEAR 30 (2,8 mm)
  • EWOS CLEAR 50 (3,5 mm)
  • Til bruk i resirkuleringsanlegg eller i anlegg der kravene til utslipp er strengere enn vanlig.
  • Et fôr som gir høy tilvekst med lav fôrfaktor.
  • Gir en mer stabil faeces som er større og lettere å samle opp.
  • EWOS CLEAR er utviklet slik at mer av nitrogen blir lagret i fisken og gjør at mindre overflødig nitrogen kommer ut i selve systemet.
  • Fôret tas i bruk i både Norge og Skottland.
Del dette

Cargill produserer og selger EWOS-fôr til oppdrettsfisk, i hovedsak laks og ørret.

Kunnskap er nøkkelen til suksess, og Cargills visjon er å være det tryggeste valget for høy ytelse innen havbruk.

Målrettet forsknings- og utviklingsarbeid gjennom forsknings-selskapet Cargill Innovation Centre i Dirdal (tidligere EWOS Innovation) sørger for at EWOS-fôrene er kostnadseffektive og designet for å sikre god fiskehelse og maksimal tilvekst.

Fra tre EWOS-fabrikker leveres fôr til over 250 lokaliteter langs Norges kyst.

For mer informasjon om EWOS CLEAR, kan du kontakte:

Produktsjef settefisk og økologiske fôr, Tor Egil Skår.

Mer om EWOS.