DSC_0645

Velkommen til vår nye arena!

Det er med glede vi ønsker velkommen til arenaen vi har utviklet for å kunne drive enda større kunnskapsutveksling innen havbruksnæringen. Vi har som mål å bidra til at næringen sparer både tid og penger.

Hvorfor satser vi på dette?
Havbruksnæringen har enormt viktige samfunnsoppgaver å løse, og vi driver et etablert møtested for kunnskapsformidling og fri, uavhengig journalistikk om og for næringen. Behov for styrket kunnskapsformidling mellom forskning og næring er årsaken til opprettelsen av Norsk Fiskeoppdrett AS for førti år siden. Kunnskapsformidling er kjernen i vårt arbeid den dag i dag.

Journalistene i Salmonview Media Group er tett på næringen. De undersøker og formidler etter journalistiske prinsipper, noe som er kritisk for utviklingen av en sunn næring som har store samfunnsoppgaver og viktig samfunnsansvar. Uavhengig, utvider og utvikler våre medarbeidere på tjenestesiden flere og bedre tjenester på nett til nytte for bedrifter, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner innen havbruksnæringens ulike fagområder.

Fordi kunnskap teller
Innovasjon innen kommunikasjonsteknologi har gitt oss mulighet til å utvikle flere og bedre tjenester. 40-åringen Norsk Fiskeoppdrett AS er blitt et mediehus med medier og medarbeidere i flere land. I tillegg har vi investert i mer kunnskap og ansatt flere medarbeidere for å styrke våre tjenester for målrettet stillingsannonsering og markedskommunikasjon på nett.

Vi vil bruke vår kunnskap til å skreddersy kommunikasjon som treffsikkert når akkurat de målgruppene som vil ha nytte og glede av den. Vi ruster oss for å hjelpe næringen enda bedre når de skal rekruttere flinke fagfolk, ledere eller unge med riktig interesse og engasjement. Vi vil også hjelpe næringen til å vise frem og dele kunnskap om arbeidet, utviklingen, forskningen, innovasjonen eller problemløsningen de driver med innen havbruksnæringens mange fagfelt på en kunnskapsfremmende måte.

Skreddersøm høres dyrt ut, men vi har mål om å bidra til å redusere bruk av tid og penger for næringen ved å arbeide enda smartere med nyttige kommunikasjonsoppgaver.

Vi er klare – er du?

Del dette

Norsk Fiskeoppdrett AS
Skoltegrunnskaien 1
5003 Bergen

Salmonview Media Groups nettmedier

kyst.no
fishfarmingexpert.com
salmonexpert.cl
skipsrevyen.no

Se her for mer informasjon om salmonarena, eller kontakt:
Kjersti Marie Grinde
E-post kjersti@kyst.no
Telefon +47 95 88 66 09

Følg oss: