Val FoU AS ble stiftet i 2013 og er lokalisert i sjømatregionen Ytre Namdal, Nord-Trøndelag.

Selskapet jobber i hovedsak med:

  • Gjennomføring av forsøk i felt
  • Testing av prototyper
  • Dokumentasjon av effekt/ resultat
  • Kvalitetssikring av produksjon og utstyr
  • Prosjektledelse rådgiving/oppfølging
  • Kurs, kunnskaps- og kompetanseformidling

Val FoU har tilgang til forsøksfasiliteter i sjø hvor det gjennomføres feltforsøk. Vi kan også utføre forsøk på oppdragsgivers lokaliteter når dette er ønskelig.

Kontakt Kristine Fagerland, tlf 924 26020 / kfagerland@val.vgs.no,
eller Halvor Mortensen, tlf 951 08042 / hmortensen@val.vgs.no
for mer informasjon om makroalgekurs eller andre henvendelser.

Det nettbaserte algekurset er tilgjengelig i nettbutikk her.