Teknisk leder

STIFTELSEN INDUSTRILABORATORIET (ILAB) ble etablert i 1989 og har til formål å tilrettelegge for forskning innen marinbiologi, akvakultur og fiskehelse for så vel universitetsmiljøer som privat næring og industri. Virksomheten har 27-års erfaring som oppdragslaboratorium, og har i dag 17 fast ansatte og 2 lærlinger. ILAB har god økonomi og virksomhetens omsetning i 2016 var kr 26,8 millioner. ILABs laboratorier er lokalisert ved Marineholmen Forskningspark sentralt i Bergen med nærhet til viktige forskningsmiljøer og havbruksindustrien.

TEKNISK LEDER

ILAB tilrettelegger og utfører deler av eller hele forsøksprosjekt for kunder innen havbruk og akvakultur. Dette omfatter bl.a. FoU-aktivitet innen fiskehelse, fôrutvikling og teknisk utstyr.
Som en viktig del av virksomheten drifter ILAB bl.a. en rekke tekniske anlegg som håndterer vann inn og ut av forskningslaboratoriene. Bedriften har både gjennomstrømmende- og
resirkuleringsanlegg (RAS) for produksjon av forsøksfisk og gjennomføring av fiskeforsøk.

Lokalene og deler av infrastrukturen som ILAB drifter er eid av Universitetet i Bergen og Marineholmen Forskningspark AS. Drift og vedlikehold av tekniske anlegg foregår av dette i nært samarbeid med begge disse selskapene. Bedriften har godt innarbeidede system for kvalitetssikring (ISO 9001 sertifisert) og opplæring av ansatte.

Bedriften søker etter en leder for teknisk avdeling i fast 100 % stilling.

Vi søker en person som er god på å veilede sine medarbeidere og kommunisere med andre avdelinger i bedriften. Det er krav til høyere utdanning og erfaring fra vannbehandling, fortrinnsvis innen akvakultur. Krav til utdanning kan kompenseres med lengre tids drifts-/ledererfaring fra vannbehandlingsanlegg. Ønskede personlige egenskaper er gode samarbeidsevner, systematisk, en positiv holdning / løsningsorientert, ha stor arbeidskapasitet og evne til å forstå behovet for gode rammebetingelser for forsøksaktivitet i bedriften.

Arbeidsoppgaver vil primært være knyttet til planlagt drift, vedlikehold og utvikling av bedriftens tekniske anlegg. Til stillingen vil det også følge vaktordning/-turnus. Ved ILAB vil du være en del av et dynamisk arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for personlig utvikling. Vi har fleksitid, konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

 

 

Søknadsfrist:26. januar 2018
Sted:Bergen

 

For nærmere opplysninger, ta kontakt med
daglig leder Reidar Handegård.
Telefon: 90 14 71 38 eller
http://www.ilab.no/kontakter.html

Utvidet søknadsskjema bes brukt, og kan lastes ned under http://www.ilab.no/soknad.docx.

Søknad med relevante vedlegg sendes innen
26. januar 2018 til: 

Stiftelsen Industrilaboratoriet,
Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen

X