ASSISTERENDE DRIFTSLEDER

Har du ambisjoner og lyst på spennende utfordringer?

Marine Harvest Region Midt søker ASSISTERENDE DRIFTSLEDER til vårt settefiskanlegg på Bessaker

Bli kjent med Marine Harvest

Viktigste arbeidsoppgaver:  

 • Oppfølging av drift og resultater i anlegget, herunder fôring, kontroll og ettersyn av laks
 • Motivere og lede medarbeidere til oppnå optimal produksjon
 • Driftskontroll, løpende dokumentasjon, registrering og rapportering av drift
 • Tett samarbeid med driftsleder
 • Være med å utarbeide og følge opp langtidsplaner
 • Sikre at rutiner og oppgaver gjennomføres i henhold til Marine Harvest sine retningslinjer
 • Bistå driftsleder i utøvelse av personal og HMS–ansvar

Vi legger vekt på:   

 • Utdannelse innen akvakultur, fagbrev eller erfaring innen oppdrett
 • God teknisk innsikt
 • Fleksibel, ryddig og strukturert adferd
 • Gode samarbeidsevner, men også kunne jobbe selvstendig
 • Godt humør og «stå på vilje» i en hektisk hverdag med mange utfordringer
 • Bevisst betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet

Marine Harvest tilbyr: 

 • En spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap
 • Et sterkt faglig miljø både lokalt og nasjonalt
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Stillingen rapporterer til driftsleder og vil være driftsleders stedfortreder.

Assisterende driftsleder er en stilling for personer som har et ønske om å være med å påvirke og utvikle havbruksnæringen.

For rette vedkommende kan det være store muligheter både nasjonalt og internasjonalt.

Søknad og cv sendes innen 30. november på www.marineharvest.no  

Søknadsfrist:30. november
Sted:Bessaker

 

For ytterligere informasjon kontakt

driftsleder Heidi T. Wilmann tlf; 957 23 025,

eller produksjonssjef Tore Evjen, tlf; 905 22 477.  

X