Avdelingsleder forsøksfiskproduksjon

STIFTELSEN INDUSTRILABORATORIET (ILAB) ble etablert i 1989 og har til formål å tilrettelegge for forskning innen marinbiologi, akvakultur og fiskehelse for så vel universitetsmiljøer som privat næring og industri. Virksomheten har 27-års erfaring som oppdragslaboratorium, og har i dag 17 fast ansatte og 2 lærlinger. ILAB har god økonomi og virksomhetens omsetning i 2016 var kr 26,8 millioner. ILABs laboratorier er lokalisert ved Marineholmen Forskningspark sentralt i Bergen med nærhet til viktige forskningsmiljøer og havbruksindustrien.

ILAB tilrettelegger og utfører deler av eller hele forsøksprosjekt for kunder innen havbruk og akvakultur. Dette omfatter bl.a. FoU-aktivitet innen fiskehelse, fôrutvikling og teknisk utstyr.

Som en viktig del av virksomheten har ILAB etablert en egen produksjonslinje av laksefisk som benyttes i forsøk av våre kunder. I produksjonslinjen inngår bl.a. innkjøp av øyerogn, klekkeri, startfôring og tilvekst av fisk frem til at fisken er klar til fiskeforsøk. Bedriften har til dette både gjennomstrømmende- og resirkuleringsanlegg (RAS). Bedriften har godt innarbeidede system for kvalitetssikring (ISO 9001 sertifisert) og opplæring av ansatte.

Fra 2018 blir forsøksfiskproduksjon organisert som en egen avdeling i ILAB, og i den forbindelse så søkes det etter en avdelingsleder i fast 100 % stilling.

Vi søker en person som er god på å veilede sine medarbeidere samt kommunisere med kunder og de andre avdelingene i bedriften. Det er krav til høyere utdanning og erfaring fra settefiskproduksjon. Krav til utdanning kan kompenseres med lengre tids drifts-/ledererfaring fra settefiskproduksjon. Personen vi søker må ha gode evner til å planlegge produksjon av riktig antall, kvalitet og størrelse på fisk gjennom hele året. Ønskede personlige egenskaper er gode samarbeidsevner, systematisk, en positiv holdning /løsningsorientert, ha stor arbeidskapasitet og evne til å forstå behovet for gode rammebetingelser for forsøksaktivitet i bedriften.
Arbeidsoppgaver vil primært være knyttet til forsøksfiskproduksjon i tillegg til å lede driften av forsøkshaller i bedriftens nye lokaler i Thormøhlens gate 41. Til stillingen vil det også følge vaktordning/-turnus. Ved ILAB vil du være en del av et dynamisk arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for personlig utvikling. Vi har fleksi-tid, konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

 

Søknadsfrist:26. januar 2018
Sted:Bergen

 

For nærmere opplysninger, ta kontakt med
daglig leder Reidar Handegård.
Telefon: 90 14 71 38 eller
http://www.ilab.no/kontakter.html

Utvidet søknadsskjema bes brukt, og kan lastes ned under http://www.ilab.no/soknad.docx.

Søknad med relevante vedlegg sendes innen
26. januar 2018 til: 

Stiftelsen Industrilaboratoriet,
Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen

X